Garganta Forte 3 mg/ml aer ors (fľ.HDPE) 1x15 ml

Mohlo by vás zaujímať

Garganta Forte 3 mg/ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0396/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0833C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Garganta Forte 3 mg/ml aer ors 1x15 ml (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
AER ORS - Orálna roztoková aerodisperzia

Popis a určenie

Liek obsahuje benzydamín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidové protizápalové lieky. Funguje tak, že zastavuje bolesť a opuch (zápal). Liek sa používa u dospelých na krátkodobú liečbu príznakov spojených so zápalovými ochoreniami ústnej dutiny a krku (bolesť, sčervenenie, opuch) alebo podráždením sliznice úst alebo hltanu.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: Odporúčaná dávka zo spreja je 2-4 vstreky 2-6 -krát denne (nie častejšie ako raz za 1,5 - 3 hodiny).

Neprekračovať odporúčanú dávku. Ak sa pacient do 3 dní necíti lepšie, alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára. Liečba nemá presiahnuť 7 dní, ak nie je pod lekárskym dohľadom.

Spôsob použitia

Sprej je určený na použitie v ústach a hltane. 

Ak je sprej používaný prvýkrát, je potrebné pevne stlačiť odmerné zariadenie palcom alebo ukazovákom, nádobku držať vo zvislej polohe. Na zaistenie správneho vstrekovania opakovať tento postup 5-krát.
Pri ďalšom používaní stlačiť odmerné zariadenie 2- krát. Potom nasmerovať ukončenie odmerného zariadenia do ústnej dutiny a stlačiť odmerné zariadenie. Pri vstrekovaní má pacient zadržať dych.

Okamžite po aplikácii spreja sa môže prejaviť necitlivosť v ústnej dutine alebo hrdle. Kým necitlivosť nevymizne, je potrebné vyhnúť sa jedeniu a pitiu.Tento liek sa má užívať po jedle alebo pití.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva a dojčenia nemá používať.
Liek nie je určený pre dospievajúcich a deti.
U pacientov s anamnézou bronchiálnej astmy alebo alergických ochorení je potrebná opatrnosť.
Je potrebné vyhnúť sa kontaktu s očami.
Dlhodobé použitie môže spôsobiť alergické reakcie. 
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥ 1/1000 až < 1/100).
Tento liek obsahuje metylparahydroxybenzoát a malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg na jeden vstrek.
Uchovávať pri teplote do 30 °C.
Doba použiteľnosti po prvom otvorení je 160 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte používať tento liek a okamžite kontaktujte lekára alebo choďte na najbližšiu pohotovosť:
opuch tváre, rúk a nôh, očí, pier a/alebo ... viac >

Účinné látky

benzydamíniumchlorid

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36