Galvus 50 mg tablety tbl 50 mg 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 38,14 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 38,14 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 31,83 € (-16,5 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 38,14 € (0,0 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 38,14 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 38,14 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Galvus 50 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/414/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45466
Názov produktu podľa ŠÚKL
Galvus 50 mg tablety tbl 60x50 mg (blis.PA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liečiv nazývaných „perorálne antidiabetiká“. Liek sa používa na liečbu dospelých pacientov s cukrovkou 2. typu. Používa sa, keď nie je možné cukrovku účinne liečiť len samotnou diétou alebo telesnou aktivitou. Pomáha upraviť hladinu cukru v krvi. Používa sa buď samotný, alebo spolu s niektorými inými antidiabetikami.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pri použití ako monoterapia, v kombinácii s metformínom, v kombinácii s tiazolidíndiónovým antidiabetikom, v kombinácii s metformínom a sulfonylureovým antidiabetikom alebo v kombinácii s inzulínom (s metformínom alebo bez neho) je odporúčaná celková denná dávka vildagliptínu 100 mg, ktorá sa podáva ako 1 tableta (50 mg) ráno a 1 tableta (50 mg) večer.

Pri duálnej kombinácii so sulfonylureovým antidiabetikom je odporúčaná dávka vildagliptínu 1 tableta (50 mg) 1x denne, podávaná ráno.
Pri použití v kombinácii so sulfonylureovým antidiabetikom sa má zvážiť nižšia dávka sulfonylureového antidiabetika, aby sa znížilo riziko hypoglykémie.
Dávky vyššie ako 100 mg sa neodporúčajú.

Ak sa vynechá dávka, má sa užiť hneď, ako si pacient spomenie. Dvojitá dávka sa nemá užiť v ten istý deň.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Úprava dávky nie je potrebná u pacientov s ľahkým poškodením funkcie obličiek. U pacientov so stredne ťažkým alebo ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo s terminálnym ochorením obličiek je odporúčaná dávka 1 tableta 1x denne.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Liek sa nemá používať u pacientov s poškodením funkcie pečene.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa vodou.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nemá používať.
U dojčiacich žien sa liek nemá používať.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
U pacientov, ktorí dostávajú vildagliptín v kombinácii so sulfonylureovým antidiabetikom, môže byť riziko hypoglykémie.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat. Pacienti, u ktorých sa vyskytnú závraty, nemajú viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré príznaky vyžadujú okamžité lekárske ošetrenie:
Prestaňte užívať Galvus a okamžite navštívte svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce vedľajšie účinky:
· Angioedém (zriedkavé: môže p ... viac >

Účinné látky

vildagliptín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36