Galantamin Mylan 16 mg cps pld (blis.Al/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 18,78 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 18,78 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 0,00 € (0,0 %) 18,78 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 18,78 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 18,78 € (0,0 %)
05/22 0,00 € 18,78 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Galantamin Mylan 16 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0024/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
31393
Názov produktu podľa ŠÚKL
Galantamin Mylan 16 mg cps pld 28x16 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
CPS PLD - Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje galantamín, čo je liečivo proti demencii, používané na liečbu príznakov miernej až stredne závažnej demencie Alzheimerovho typu, ochorenia, ktoré mení funkciu mozgu.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 23. 12. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná začiatočná dávka je 8 mg/deň počas 4 týždňov. Začiatočná udržiavacia dávka je 16 mg/ deň minimálne 4 týždne. Maximálna dávka liečiva je 24 mg/deň.

Dĺžka liečby
Udržiavacia liečba môže pokračovať dovtedy, kým bude terapeutický prínos priaznivý a pacient bude znášať liečbu.

Porucha funkcie pečene
U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7-9) sa odporúča začať dávkovanie s 8 mg kapsulou s predĺženým uvoľňovaním 1x každý druhý deň, najlepšie ráno, po dobu 1 týždňa. Následne majú pacienti pokračovať s dávkou 8 mg 1x denne počas 4 týždňov. U týchto pacientov nemá denná dávka prekročiť 16 mg.

Spôsob použitia

Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sa majú podávať perorálne 1x denne ráno, najlepšie s jedlom. Kapsuly sa majú prehltnúť vcelku a zapiť vodou. Kapsuly sa nesmú žuvať ani drviť.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva s opatrnosťou.
Liek sa neodporúča počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú závažnú poruchu funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 9 ml/min) a/alebo závažnú poruchu funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre vyššie ako 9).
Pacienti s kardiovaskulárnym ochorením alebo so zvýšeným rizikom vzniku peptických vredov majú užívať liek s opatrnosťou.
Pri užívaní lieku boli hlásené záchvaty.
Liek sa má predpisovať opatrne pri pacientoch so závažnou astmou, obštrukčnou chorobou pľúc alebo pacientom s aktívnymi pľúcnymi infekciami.
Ak sa vyskytnú závraty a somnolencia, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje alluru červenú (E 129, azofarbivo).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Dajte pozor na závažné vedľajšie účinky
Prestaňte tento liek užívať a ihneď vyhľadajte lekára, ak zaznamenáte:
problémy so srdcom, vrátane pomalého srdcového rytmu (časté: môže postihovať menej ak ... viac >

Účinné látky

galantamín

Indikačná skupina

06 - Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36