Galantamin Viatris 16 mg (Mylan) cps pld (blis.Al/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 18,78 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 18,78 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 0,00 € (0,0 %) 18,78 € (0,0 %)
09/23 0,00 € (0,0 %) 18,78 € (0,0 %)
08/23 0,00 € (0,0 %) 18,78 € (0,0 %)
07/23 0,00 € 18,78 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Galantamin Viatris 16 mg (Mylan)
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0024/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
31393
Názov produktu podľa ŠÚKL
Galantamin Viatris 16 mg cps pld 28x16 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
CPS PLD - Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje galantamín, čo je liečivo proti demencii.

  • Používa sa na liečbu príznakov miernej až stredne závažnej demencie Alzheimerovho typu, ochorenia, ktoré mení funkciu mozgu.

Príznaky Alzheimerovej choroby zahŕňajú postupnú stratu pamäti, zmätenosť a zmeny správania. V dôsledku toho je čoraz ťažšie vykonávať činnosti každodenného života. Predpokladá sa, že uvedené príznaky sú dôsledkom nedostatku acetylcholínu, látky zodpovednej za prenos informácií medzi mozgovými bunkami. Galantamín zvyšuje množstvo acetylcholínu v mozgu, a tým môže zmierňovať príznaky ochorenia.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná začiatočná dávka je 8 mg/deň počas 4 týždňov.
Udržiavacia dávka je 16 mg/deň minimálne 4 týždne.

Zvýšenie na udržiavaciu dávku 24 mg/deň sa má zvážiť individuálne po náležitom vyšetrení zahŕňajúcom hodnotenie klinického prínosu a znášanlivosti.

U jednotlivých pacientov, u ktorých sa nepreukázala zvýšená odpoveď na liečbu alebo ktorí netolerujú dávku 24 mg/deň, sa má zvážiť zníženie dávky na 16 mg/deň.

Dĺžka liečby
Udržiavacia liečba môže pokračovať dovtedy, kým bude terapeutický prínos priaznivý a pacient bude znášať liečbu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7-9) sa odporúča začať dávkovanie s 8 mg 1x každý druhý deň, najlepšie ráno, po dobu 1 týždňa.
Následne majú pacienti pokračovať s dávkou 8 mg 1x denne počas 4 týždňov.
U týchto pacientov nemá denná dávka prekročiť 16 mg.

Pacienti liečení silnými inhibítormi CYP2D6 alebo CYP3A4
Môže sa zvážiť zníženie dávky. 

Spôsob použitia

Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sa majú podávať perorálne 1x denne ráno, najlepšie s jedlom. Kapsuly sa majú prehltnúť vcelku a zapiť vodou. Kapsuly sa nesmú žuvať ani drviť.

Upozornenie

Pri predpisovaní lieku tehotným ženám je potrebná opatrnosť.
Ženy užívajúce tento liek nemajú dojčiť.
Neexistuje žiadne relevantné použitie galantamínu v pediatrickej populácii.
Liek je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú závažnú poruchu funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 9 ml/min) a/alebo závažnú poruchu funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre vyššie ako 9).
Počas liečby je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem tekutín.
Pacienti s kardiovaskulárnym ochorením alebo so zvýšeným rizikom vzniku peptických vredov majú užívať liek s opatrnosťou.
Pri užívaní lieku boli hlásené záchvaty.
Liek sa má predpisovať opatrne pri pacientoch so závažnou astmou, obštrukčnou chorobou pľúc alebo pacientom s aktívnymi pľúcnymi infekciami.

Liek má malý až mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje (môžu sa vyskytnúť závraty a somnolencia).
Liek obsahuje alluru červenú (E 129, azofarbivo).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Dajte pozor na závažné vedľajšie účinky
Prestaňte tento liek užívať a ihneď vyhľadajte lekára, ak zaznamenáte:
problémy so srdcom, vrátane pomalého srdcového rytmu (časté: môžu postihovať menej ak ... viac >

Účinné látky

galantamín

Indikačná skupina

06 - Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36