Gabagamma 600 filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/Al) 1x200 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 61,04 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 61,04 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/19 0,00 € (0,0 %) 61,04 € (0,0 %)
10/19 0,00 € (0,0 %) 61,04 € (0,0 %)
09/19 0,00 € (0,0 %) 61,04 € (0,0 %)
08/19 0,00 € 61,04 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU, DIA, AGG, PLM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gabagamma 600 filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0108/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
65367
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gabagamma 600 filmom obalené tablety tbl flm 200x600 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liečivo v lieku je gabapentín. Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením nervov). Liek sa používa na liečbu:

  • rôznych foriem epilepsie. Tento liek sa môže užívať samostatne na liečbu dospelých a detí nad 12 rokov alebo spolu s doterajšou liečbou u dospelých a detí vo veku od 6 rokov.
  • periférnej neuropatickej bolesti (ktorá sa vyskytuje najmä v rukách a nohách) a môže ju spôsobiť množstvo rôznych ochorení, ako je diabetes alebo pásový opar. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Iniciálna titrácia dávky pre všetky indikácie
Dospelí a dospievajúci od 12 rokov: 1. deň sa podáva 300 mg 1x denne, 2. deň sa podáva 300 mg 2x denne a 3. deň sa podáva 300 mg 3x denne.

Epilepsia

Dospelí a dospievajúci: Liečba môže začať postupnou titráciou (uvedené vyššie) alebo je úvodná dávka 300 mg 3x denne. Dávka sa môže ďalej zvyšovať každý 2.-3. deň o prídavok 300 mg/deň, až po maximálnu dávku 3 600 mg/deň.
Deti od 6 rokov: Úvodná dávka je 10-15 mg/kg/deň, pričom účinná dávka (25-35 mg/kg/deň) sa dosiahne postupnou titráciou počas približne 3 dní.
Celková denná dávka má byť u všetkých rozdelená do 3 samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi jednotlivými dávkami nesmie prekročiť 12 hodín, aby sa predišlo náhlemu vzniku záchvatov.

Trvanie liečby: Dĺžku liečby určuje lekár.
Prerušenie/ ukončenie liečby: Odporúča sa to robiť postupne, minimálne počas1 týždňa, nezávisle od indikácie.


Periférna neuropatická bolesť

Dospelí:
liečba sa môže začať titráciou dávky (uvedené vyššie), alebo 300 mg 3x denne. Dávka sa ďalej môže zvyšovať každý 2.-3. deň o prídavok 300 mg/deň, až po maximálnu dávku 3 600 mg/deň. 
Trvanie liečby: Ak liečba bolesti vyžaduje podávanie lieku dlhšie ako 5 mesiacov, ošetrujúci lekár musí posúdiť klinický stav pacienta a rozhodnúť o potrebe ďalšej liečby.
 

Pacienti s poruchou funkcie obličiek, hemodialyzovaní pacienti:
Odporúča sa úprava dávky na základe hodnôt klírensu kreatinínu (viď SPC).

Pacienti v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po transplantácii orgánov, a podobne:
Dávka sa má titrovať oveľa pomalšie, buď užívaním nižších dávok alebo dlhšími intervalmi medzi jednotlivými zvýšeniami dávok.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (napríklad pohárom vody). Tablety sa užívajú pravidelne 3x denne (napr. ráno, na obed a večer).

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť iba v nevyhnutných prípadoch, keď potenciálny prínos liečby prevyšuje potenciálne riziko.
U dojčiacich žien sa liek môže použiť iba v prípade, že prínos liečby jednoznačne prevažuje nad rizikom.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje (môže spôsobiť únavu, závraty a iné príznaky ovplyvňujúce pozornosť).
Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady zneužívania a závislosti.
Liek obsahuje sójový lecitín. Nesmú ho užívať pacienti alergickí na arašidy, arašidový olej alebo sóju a príbuzné produkty.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak sa u vás po užití tohto lieku objavia akékoľvek z nasledujúcich príznakov, pretože môžu byť závažné:
· závažné kožné reakcie, ktoré si vyžadujú okamžitú staros ... viac >

Účinné látky

gabapentín

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36