Gabagamma 600 filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,26 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,98 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 2,98 € (0,0 %) 12,28 € (0,0 %)
09/22 2,98 € (0,0 %) 12,28 € (0,0 %)
08/22 2,98 € (0,0 %) 12,28 € (0,0 %)
07/22 2,98 € 12,28 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, PLM, AGG, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gabagamma 600 filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0108/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
65365
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gabagamma 600 filmom obalené tablety tbl flm 50x600 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liečivo v lieku je gabapentín. Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením nervov). Liek sa používa na liečbu:

  • rôznych foriem epilepsie. Tento liek sa môže užívať samostatne na liečbu dospelých a detí nad 12 rokov alebo spolu s doterajšou liečbou u dospelých a detí vo veku od 6 rokov.
  • periférnej neuropatickej bolesti (ktorá sa vyskytuje najmä v rukách a nohách) a môže ju spôsobiť množstvo rôznych ochorení, ako je diabetes alebo pásový opar. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Iniciálna titrácia dávky pre všetky indikácie
Dospelí a dospievajúci od 12 rokov: 1. deň sa podáva 300 mg gabapentínu 1x denne, 2. deň sa podáva 300 mg 2x denne a 3. deň sa podáva 300 mg 3x denne.

Epilepsia:
Dospelí a deti od 12 rokov
Liečba sa môže začať postupnou titráciou (uvedené vyššie) alebo je úvodná dávka 300 mg 3x denne. Dávka sa môže ďalej zvyšovať každý 2.-3. deň o prídavok 300 mg/deň, až po maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je 1 týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.
Celková denná dávka má byť rozdelená do 3 samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi jednotlivými dávkami nesmie byť dlhší než 12 hodín.

Deti od 6 do 12 rokov:
Úvodná dávka je 10-15 mg/kg/deň, pričom účinná dávka (25-35 mg/kg/deň) sa dosiahne postupnou titráciou počas približne 3 dní. Celková denná dávka má byť rozdelená do 3 samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi jednotlivými dávkami nesmie prekročiť 12 hodín.

Periférna neuropatická bolesť:
Dospelí 
Liečba sa môže začať postupnou titráciou (uvedené vyššie) alebo je úvodná dávka 300 mg 3x denne. Dávka sa môže ďalej zvyšovať každý 2.-3. deň o prídavok 300 mg/deň, až po maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je 1 týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek 
Odporúča sa úprava dávky na základe hodnôt klírensu kreatinínu (viď SPC časť 4.2).

Hemodialyzovaní pacienti
U anurických hemodialyzovaných pacientov, ktorí nikdy neužívali gabapentín, sa odporúča nasycovacia dávka 300 - 400 mg a ďalej 200 - 300 mg gabapentínu nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy. V dňoch, keď pacient nie je dialyzovaný, sa nemá gabapentín užívať.

Starší (vo veku nad 65 rokov)
U starších pacientov sa môže vyžadovať úprava dávkovania (viď SPC časť 4.2).

Pre všetky terapeutické indikácie:
U pacientov v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po transplantácii orgánov, a podobne, sa má dávka titrovať oveľa pomalšie, buď užívaním nižších dávok alebo dlhšími intervalmi medzi jednotlivými zvýšeniami dávok.

Dĺžka liečby: Epilepsia si zvyčajne vyžaduje dlhodobú liečbu. Ak liečba periférnej neuropatickej bolesti vyžaduje u pacienta podávanie lieku dlhšie ako 5 mesiacov, ošetrujúci lekár musí posúdiť klinický stav pacienta a rozhodnúť o potrebe ďalšej liečby.
Ukončenie liečby: Postupným znižovaním dávky počas minimálne 1 týždňa, nezávisle od indikácie.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (napríklad pohárom vody). Tablety sa užívajú pravidelne 3x denne (napr. ráno, na obed a večer).

Upozornenie

Gabapentín sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa. 
Účinok dlhodobej (dlhšej ako 36 mesiacov) liečby gabapentínom na schopnosť učiť sa, inteligenciu a vývoj detí a adolescentov nebol dostatočne študovaný.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje (môže spôsobiť únavu, závraty a iné príznaky ovplyvňujúce pozornosť).
Pri semikvantitatívnom stanovení celkového obsahu bielkovín v moči indikátorovým papierikom sa môžu získať falošne pozitívne nálezy.
Liek obsahuje sójový lecitín. Nesmú ho užívať pacienti alergickí na arašidy, arašidový olej alebo sóju a príbuzné produkty.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak sa u vás po užití tohto lieku objavia akékoľvek z nasledujúcich príznakov, pretože môžu byť závažné:
závažné kožné reakcie, ktoré si vyžadujú okamžitú staros ... viac >

Účinné látky

gabapentín

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36