Furosemid-Slovakofarma forte tbl 250 mg 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,62 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,62 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,62 € (0,0 %) 2,00 € (0,0 %)
12/22 0,62 € (0,0 %) 2,00 € (0,0 %)
11/22 0,62 € (0,0 %) 2,00 € (0,0 %)
10/22 0,62 € 2,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Furosemid-Slovakofarma forte
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0052/73-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02785
Názov produktu podľa ŠÚKL
Furosemid-Slovakofarma forte tbl 10x250 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo furosemid, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných sulfónamidové diuretiká (odvodňovacie lieky). Liek sa používa:

  • na zníženie opuchu a zadržiavania tekutín spôsobeného rôznymi zdravotnými problémami, vrátane problémov so srdcom, s obličkami alebo s pečeňou,
  • v odôvodnených prípadoch na vyvolanie potreby močenia (napríklad pri otravách, zlyhaní obličiek, pri stavoch, keď je zvýšená hladina draslíka v krvi).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Dávkovanie sa stanovuje individuálne, a to najmä po počiatočnom úspechu liečby.
Vždy je potrebné použiť najnižšiu dávku, pri ktorej sa dosiahne požadovaný účinok.

Znížená tvorba moču (oligúria) pri pokročilom štádiu (terminálnom) zlyhania obličiek u dospelých:
Na zvýšenie tvorby moču možno pri kontrole stavu dehydratácie a hladiny elektrolytov v sére je treba podať denné dávky až do 1 500 mg furosemidu. Občas je potrebné furosemid pokusne vysadiť, aby sa zistilo, či ešte pretrváva diuretický účinok.

Dĺžka liečby: 
Závisí od druhu a závažnosti ochorenia. Určuje lekár.

Ukončenie liečby:
Určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, odporúčajú sa užívať ráno nalačno. Prehĺtajú sa celé a zapíjajú sa tekutinou.
Deliaca ryha umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa má v tehotenstve podávať iba vtedy, ak je to nevyhnutné.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek nie je určený pre deti.
Liek je kontraindikovaný prí zlyhávaní obličiek s anúriou.
Liek je kontraindikovaný pri kóme alebo prekóme súvisiacej s pečeňovou encefalopatiou.
Opatrnosť je potrebná u pacientov s cirhózou pečene so súbežným zhoršením funkcie pečene.
Opatrnosť je potrebná u pacientov s manifestnou alebo latentnou formou cukrovky. 
Opatrnosť je potrebná u pacientov s hypotenziou. 
Menej často sa môže počas liečby vyskytnúť fotosenzitívna reakcia. Počas liečby sa odporúča chrániť pred UV-žiarením.
Úbytok telesnej hmotnosti vyvolaný zvýšeným vylučovaním moču nemá presiahnuť 1 kg denne.
Liek môže individuálne znižovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Liek obsahuje laktózu.
Nepiť alkohol.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC časti 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Furosemid-Slovakofarma forte a vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví:
anafylaktická reakcia (anafylaktický šok) prejavujúca sa okrem iného svrbením a začervenaním kože, vyr ... viac >

Účinné látky

furosemid

Indikačná skupina

50 - Diuretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48