Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,31 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,31 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,31 € (0,0 %) 10,00 € (0,0 %)
12/22 0,31 € (0,0 %) 10,00 € (0,0 %)
11/22 0,31 € (0,0 %) 10,00 € (0,0 %)
10/22 0,31 € 10,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

FURORESE 250
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0149/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56811
Názov produktu podľa ŠÚKL
FURORESE 250 tbl 50x250 mg
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahujúci liečivo furosemid. Furosemid patrí do skupiny liečiv nazývaných diuretiká (močopudné látky).

Používa sa na liečbu pacientov s výrazne zníženou glomerulárnou filtráciou (hodnoty glomerulárneho filtrátu < 20 ml/min.) s oligúriou (znížené množstvo moču) pri pokročilej obličkovej nedostatočnosti.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa stanovuje individuálne, najmä podľa terapeutických výsledkov.

Oligúria pri terminálnej renálnej nedostatočnosti:
Na zvýšenie diurézy možno pri kontrole stavu dehydratácie a elektrolytov v sére podať denné dávky až do 1000 mg furosemidu. Občasnými skúškami močenia treba kontrolovať, či furosemid aj naďalej zvyšuje vylučovanie moču.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku, nalačno a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (napr. pol pohára vody). Deliaca ryha slúži len na uľahčenie podávania, nie na rozdelenie tablety na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek prestupuje placentou. Počas tehotenstva sa môže liek užívať iba krátky čas a len vtedy, ak je to skutočne nevyhnutné.
Použitie lieku počas dojčenia je kontraindikované.
Liek nie je určený pre deti.
Starším pacientom sa má liek podávať s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný pri obličkovom zlyhaní s anúriou, ktoré nereaguje na furosemid.
Liek je kontraindikovaný pri zlyhaní pečene s poruchami vedomia, ktoré súvisí s pečeňovou encefalopatiou.
U pacientov s cukrovkou sú počas užívania lieku potrebné pravidelné kontroly hodnoty glukózy v krvi.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vo zvýšenej miere to platí na začiatku liečby, pri zvýšení dávky, zmene lieku alebo pri súčasnom užití s alkoholom.
Pri užívaní furosemidu je možné dosiahnuť pozitívny výsledok v antidopingovom teste.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/1000 až <1/100). Počas liečby sa odporúča chrániť pred UV-žiarením.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Podľa častosti výskytu sú vedľajšie účinky rozdelené na:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 z ... viac >

Účinné látky

furosemid

Indikačná skupina

50 - Diuretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60