Fullhale 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka sus inh (nád.tlak.Al) 1x120 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 20,01 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,01 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 18,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 2,01 € (0,0 %) 18,00 € (0,0 %)
05/24 2,01 € (0,0 %) 18,00 € (0,0 %)
04/24 2,01 € (0,0 %) 18,00 € (0,0 %)
03/24 2,01 € 18,00 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fullhale 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0135/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9683A
Názov produktu podľa ŠÚKL
FULLHALE 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al)
Aplikačná forma
SUS INH - Inhalačná suspenzia v tlakovom obale
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje 2 liečivá:

  • salmeterol, je to dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium. Bronchodilatanciá pomáhajú udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. Tým uľahčujú prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc. Účinky trvajú najmenej 12 hodín.
  • flutikazónpropionát, je to kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a podráždenie v pľúcach.

Používa sa pri astme. Tento liek pomáha predchádzať záchvatom dýchavice a piskotov a nemá sa používať na zmiernenie náhleho záchvatu.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 9. 5. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov.

ASTMA
Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší:
2 inhalácie 2x denne.

Ak sú príznaky astmy pod kontrolou, môže sa uvažovať o postupnom znižovaní dávky.
Pri postupnom znižovaní dávky je dôležitá pravidelná kontrola pacientov.
Ak sa použije na inhaláciu nástavec, je potrebné nastaviť najnižšiu účinnú dávku.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie. 
Pred použitím potriasť. Pred 1. použitím lieku je potrebné 4x streknúť liek do vzduchu. Medzi prvou a druhou aplikáciou lieku má uplynúť minimálne 30 sekúnd.
Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť 3. Ako používať Fullhale.
Po aplikácii lieku sa inhalátor utrie suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou.
Po aplikácii lieku je vhodné vypláchnuť ústa čistou vodou.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby. Má sa použiť najnižšia možná dávka.
Liek sa môže užívať počas dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov.
Pri používaní lieku sa môže objaviť bolesť hlavy (zvyčajne ustúpi pri pokračujúcej liečbe), nachladnutie, afty, svalová bolesť, pneumónia.
Tento liek nie je určený na začiatočnú liečbu ľahkej astmy. 
Nie sú dostupné údaje o použití lieku u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Nádobka s tekutinou je pod tlakom. Liek sa nesmie uchovávať na slnku ani pri teplote vyššej ako 50°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, váš lekár vám predpíše najnižšiu dávku FULLHALE, ktorá bude udržiavať vašu astmu pod kontrolou.
Alergické reakcie: môžete spozorovať, že ... viac >

Účinné látky

flutikazónpropionát, salmeterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24