Forxiga 10 mg tbl flm (blis.Al/Al-kalend.bal) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 39,53 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 39,53 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 39,53 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 39,53 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 39,53 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 39,53 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, GER, INT, KAR, NEF
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Forxiga 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/795/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3303A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Forxiga 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al-kalend.bal)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo dapagliflozín. Patrí do skupiny liekov nazývaných ,,inhibítory sodíko-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2)”. Účinkujú blokádou bielkoviny SGLT2 v obličkách. Blokádou tejto bielkoviny sa z tela močom odstraňuje krvný cukor (glukóza), soľ (sodík) a voda.

Používa sa na liečbu: 

  • cukrovky 2. typu u dospelých a detí vo veku 10 rokov a starších ak sa nedarí kontrolovať cukrovku 2. typu diétou a pohybovou aktivitou,
  • srdcového zlyhávania u dospelých,
  • chronickej choroby obličiek u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Diabetes mellitus 2. typu
Odporúčaná dávka: 10 mg 1x denne
Ak sa dapagliflozín používa v kombinácii s inzulínom alebo látkami stimulujúcimi sekréciu inzulínu, ako je sulfonylurea, môže sa zvážiť nižšia dávka inzulínu alebo látok stimulujúcich sekréciu inzulínu na zníženie rizika hypoglykémie.

Srdcové zlyhávanie
Odporúčaná dávka: 10 mg 1x denne.

Chronická choroba obličiek
Odporúčaná dávka: 10 mg 1x denne. 

Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene
Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg. Pokiaľ sa dobre znáša, môže byť dávka zvýšená na 10 mg.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva perorálne 1x denne nezávisle od jedla (najlepšie v približne rovnakom čase každý deň) a zapije sa polovicou pohára vody. Tablety sa majú prehltnúť celé.

Upozornenie

Liek sa nemá používať u pacientov s diabetes mellitus 1. typu.
Použitie lieku počas 2. a 3. trimestra tehotenstva sa neodporúča. Ak sa zistí tehotenstvo, liečba sa má ukončiť.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku v liečbe srdcového zlyhávania alebo v liečbe chronickej choroby obličiek u detí vo veku < 18 rokov neboli doteraz stanovené. 
Pacientov je potrebné upozorniť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich vyskytne kombinácia príznakov zahŕňajúcich bolesť, citlivosť, erytém alebo opuch v oblasti genitálií alebo perinea spolu s horúčkou alebo malátnosťou.
Vzhľadom k mechanizmu účinku, budú mať pacienti užívajúci tento liek test na glukózu v moči pozitívny.
Pri užívaní lieku v kombinácii so sulfonylureou alebo inzulínom majú byť pacienti upozornení na riziko hypoglykémie, ktorá môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nadmerné požívanie alkoholu môže zvýšiť riziko vzniku diabetickej ketoacidózy. 
Liek obsahuje laktózu. 
Je dôležité pokračovať v diéte a pohybovej aktivite, ktoré odporučil lekár.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás prejaví niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, ihneď kontaktujte lekára alebo vyhľadajte najbližšiu nemocnicu:
- angioedém, pozorovaný veľmi zriedkavo (môže postihovať menej a ... viac >

Účinné látky

dapagliflozín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36