Formovent 12 µg plv icd 12 µg 1x60 dos + inhalátor

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,84 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 13,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 13,84 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 13,84 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 13,84 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 13,84 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ALG
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Formovent 12 µg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0071/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
42979
Názov produktu podľa ŠÚKL
Formovent 12 µg plv icd 60x12 µg+1x inhalátor (blis.PVC/PVDC)
Aplikačná forma
PLV ICD - Inhalačný prášok v tvrdej kapsule
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje formoteroliumfumarát, patrí medzi lieky nazývané selektívne agonisty beta-2-adrenergných receptorov.

Používa sa na prevenciu a liečbu bronchospazmu (stiahnutie priedušiek) v dôsledku bronchiálnej (prieduškovej) astmy a chronickej bronchitídy (zápalu priedušiek), s emfyzémom alebo bez neho, ako aj bronchospazmu spôsobeného alergénom alebo chladom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Symptomatická liečba bronchiálnej astmy a iných chronických obštrukčných ochorení dýchacích ciest s reverzibilnou zložkou:
Zvyčajná udržiavacia dávka je 1 inhalačná kapsula 2x denne. V prípade potreby na zmiernenie možných príznakov, sa môžu použiť ďalšie 1-2 kapsuly za deň. Maximálna denná dávka sú 4 kapsuly.
Ak je potrebná dodatočná dávka častejšie ako 2x do týždňa, je potrebné navštíviť svojho lekára.

Prevencia bronchospazmu, vyvolaného inhalovaným alergénom alebo telesnou námahou:
Zvyčajná dávka je 1 inhalačná kapsula, obsah ktorej sa inhaluje 15 minút pred očakávanou aktivitou alebo kontaktom s alergénom. U dospelých pacientov s ťažkou astmou môžu byť potrebné 2 kapsuly.

Deti staršie ako 6 rokov

Symptomatická liečba bronchiálnej astmy a iných chronických reverzibilných obštrukčných ochorení dýchacích ciest ako sú kašeľ alebo problémy s dýchaním:
Zvyčajná udržiavacia dávka je 1 inhalačná kapsula 2x denne. V prípade potreby na zmiernenie možných príznakov sa môžu použiť ďalšie 1 – 2 kapsuly za deň. Maximálna denná dávka sú 4 kapsuly. Ak dieťa potrebuje užiť dodatočnú dávku častejšie než 2x týždenne, je potrebné kontaktovať lekára.

Prevencia bronchospazmu vyvolaného námahou alebo pred nevyhnutným vystavením sa známemu alergénu:
Aplikuje sa 1 inhalačná kapsula 15 minút pred očakávanou námahou alebo vystavením sa alergénu.

Spôsob použitia

Kapsuly sú určené na inhaláciu, nie na prehĺtanie. Pred použitím sa stiahne vrchnák inhalátora, pevne sa uchopí spodná časť inhalátora a inhalátor sa otvorí otočením náustka v smere šípky. Suchými rukami sa vloží kapsula do lôžka v tvare kapsuly v spodnej časti inhalátora, je dôležité, aby sa kapsula z blistra vybrala tesne pred použitím. Otočením náustka sa uzavrie inhalátor. Inhalátor sa drží vo zvislej polohe náustkom nahor a pevne sa stlačia súčasne obe tlačidlá v spodnej časti inhalátora (iba jedenkrát). Tým sa prepichne kapsula a tlačidlá sa uvoľnia. Kapsula sa môže roztrieštiť a malé úlomky želatíny sa môžu dostať pri inhalácii do úst alebo hrdla (želatína je jedlá a preto neškodná). Čo najhlbšie sa vydýchne, náustok sa vloží do úst a pevne sa zovrie perami. Mierne sa zakloní hlava. Vdýchne sa rýchlo a čo najhlbšie, potom sa zadrží dych čo možno najdlhšie a inhalátor sa vyberie z úst. Pomaly sa vydýchne a dýcha sa normálne. Pokiaľ v kapsule ostal prášok, je potrebné zopakovať vdýchnutie, aby sa aplikoval aj zvyšok prášku. Na čistenie inhalátora sa nesmie použiť voda, vhodná je suchá tkanina alebo mäkká kefka.

Upozornenie

Počas tehotenstva a v období dojčenia sa liek môže použiť len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.
Liek sa nemá používať u detí vo veku mladších ako 6 rokov.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť bolesť hlavy, búšenie srdca a tras.
Ak sa počas liečby vyskytnú tremor a nervozita - neodporúča sa viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Formovent 12 μg môže spôsobiť tiež nasledujúce vedľajšie účinky:
§ Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
bolesť hlavy, búšenie srdca a tras
§ Menej časté (môžu postihovať menej ... viac >

Účinné látky

formoteroliumfumarát

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24