FORMOTEROL EASYHALER plv inh 1,44 mg (inhalátor plast.) 1x120 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 33,52 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,80 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 27,72 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 5,80 € (0,0 %) 27,72 € (0,0 %)
07/24 5,80 € (0,0 %) 27,72 € (0,0 %)
06/24 5,80 € (0,0 %) 27,72 € (0,0 %)
05/24 5,80 € 27,72 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

FORMOTEROL EASYHALER
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0399/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95077
Názov produktu podľa ŠÚKL
Formoterol Easyhaler plv inh 1x120 dávok (inhalátor plast.)
Aplikačná forma
PLV INH - Inhalačný prášok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek rozširuje dýchacie cesty a tým napomáha predchádzať a liečiť príznaky dýchacích ochorení, ako sú sipot, dýchavičnosť a kašeľ.

Používa sa:

  • spolu s inhalačnými kortikosteroidmi na liečbu a prevenciu príznakov astmy.
  • na liečbu a prevenciu príznakov chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP).

Účinok formoterolu sa dostaví v priebehu 1-3 minút a trvá približne 12 hodín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov

Astma:
Zvyčajne pravidelná dávka je 1 inhalácia 2x denne. Pri ťažšom ochorení sa táto dávka môže zvýšiť na 2 inhalácie 2x denne.
Maximálna denná dávka sú 4 inhalácie (2 inhalácie 2x denne).

Chronická obštrukčná choroba pľúc:
Zvyčajne pravidelná dávka je 1 inhalácia 2x denne. Maximálna denná dávka sú 2 inhalácie denne.

Deti od 6 do 12 rokov

Astma:
Zvyčajne pravidelná dávka je 1 inhalácia dvakrát denne. Maximálna denná dávka sú 2 inhalácie denne.

Spôsob použitia

Pred použitím sa má inhalátor tri až päť krát pretrepať, po pretrepaní sa inhalátor drží vo zvislej polohe. Inhalátor sa jedenkrát stlačí medzi ukazovákom a palcom, pokiaľ nie je počuť cvaknutie. Pred inhaláciou sa normálne nadýchne a vydýchne (nie do inhalátora), potom sa vloží náustok do úst a pevne sa zovrie perami. Cez náustok sa zhlboka nadýchne, inhalátor sa vyberie z úst, zadrží sa dych aspoň na 5 sekúnd a vydýchne sa. V prípade, že sa inhalátor náhodne stlačí alebo sa odmeria viac ako jedna dávka, alebo sa do inhalátora vydýchne, dávka sa z náustku odstráni poklepaním proti dlani alebo plochy stola, čím sa zabezpečí správne dávkovanie. Náustok inhalátora sa má čistiť aspoň raz týždenne suchou handričkou (nesmie sa použiť voda ani iné tekutiny). Inhalátor treba vymeniť vždy 4 mesiace po otvorení laminátového vrecka za nový. Súčasťou inhalátora je počítadlo, ktoré ukazuje počet zostávajúcich dávok v inhalátore. Počítadlo sa otočí po každých piatich stlačeniach inhalátora. V červenej oblasti počítadlo ukazuje zostávajúcich posledných 20 dávok.

Zapamätať si: 1. Zatriasť – 2. Stlačiť – 3. Inhalovať

Upozornenie

Počas tehotenstva a v období dojčenia sa liek môže použiť len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.
U detí mladších ako 6 rokov sa liek nemá používať.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ako je bolesť hlavy, tras a búšenie srdca.
Liek obsahuje laktózu.
Po prvom otvorení laminátového vrecka spotrebovať do 4 mesiacov. Uchovávať pri teplote do 30 °C a chrániť pred vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).
Inhalátor nenechávajte vlhký, chráňte ho pred vlhkosťou.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto vedľajšie účinky sú často mierne a pri pokračovaní liečby odznejú. Ak sú závažné alebo pretrvávajú dlhšie ako niekoľko dní, prípadne vás znepokojujú, poraďte sa so svojim lekárom.
Ak sa u v ... viac >

Účinné látky

formoteroliumfumarát dihydrát

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24