Folgan HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg tbl flm (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x14 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0034/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
04588
Názov produktu podľa ŠÚKL
Folgan HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg tbl flm 14x20 mg/5 mg/12,5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Folgan HCT obsahuje tri aktívne látky, olmesartan medoxomil, amlodipín (ako amlodipín besilát) a hydrochlorotiazid. Všetky tri pomáhajú regulovať vysoký krvný tlak.

• Olmesartan medoxomil patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptorov angiotenzínu II, ktoré znižujú krvný tlak pomocou uvoľnenia krvných ciev.

• Amlodipín patrí do skupiny liekov nazývaných “blokátory vápnikových kanálov“. Amlodipín tiež znižuje tlak krvi pomocou uvoľnenia krvných ciev.

• Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká („odvodňovacie tabletky“). Pomáha telu zbaviť sa prebytočných tekutín pôsobením na obličky, ktoré vylučujú viac moču, a tým znižuje krvný tlak.

Pôsobenie týchto troch zložiek prispieva k poklesu vášho krvného tlaku.

Folgan HCT sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku:
• u dospelých pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný kombináciou fixnej dávky olmesartanu medoxomilu a amlodipínu, alebo

• u pacientov, ktorí už užívajú fixnú dvojkombináciu olmesartanu medoxomilu a hydrochlorotiazidu a amlodipín ako jednozložkovú tabletu alebo fixnú dvojkombináciu olmesartan medoxomilu a amlodipínu a hydrochlorotiazid ako jednozložkovú tabletu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta denne.
Maximálna dávku predstavujú 2 tablety denne (40 mg/10 mg/25 mg).

Prídavná terapia:
Liek sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný 20 mg olmesartanu medoxomilu a 5 mg amlodipínu podávanými ako dvojzložkový liek.

Pred prechodom na trojzložkový liek sa odporúča postupná titrácia dávky jednotlivých liečiv. Ak je to klinicky vhodné, môže sa uvažovať o priamej zmene z dvojzložkového na trojzložkový liek.


Porucha funkcie obličiek:
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 – 60 ml/min) je maximálna dávka 1 tableta (20 mg/5 mg/12,5 mg).

Porucha funkcie pečene
U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nesmie maximálna dávka lieku prekročiť 1 tabletu (20 mg/5 mg/12,5 mg) 1x denne.

Spôsob použitia

Tabletu treba prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. zapiť jedným pohárom vody). Tableta sa nesmie žuť a odporúča sa užívať každý deň v rovnakom čase. Liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Nepiť grapefruitový džús.

Upozornenie

Užívanie lieku sa neodporúča v 1. trimestri gravidity vzhľadom na účinky jednotlivých zložiek lieku na graviditu.
Užívanie lieku je kontraindikované v 2. a 3. trimestri gravidity. 
Užívanie lieku sa neodporúča počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou obličiek, a/alebo s ťažkou poruchou funkcie pečene, cholestázou alebo obštrukciou žlčových ciest.
Užívanie lieku sa neodporúča u pacientov mladších ako 18 rokov pre nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti.

Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
U diabetických pacientov môže nastať potreba upraviť dávkovanie inzulínu alebo perorálnej hypoglykemickej liečby. 
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol
Pri užívaní lieku sa môže menej často (≥1/1000 až <1/100) vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa objavia, často sú mierne a nevyžadujú si prerušenie liečby.
Aj keď sa nevyskytujú u mnohých ľudí, nasledujúce dva vedľajšie účinky môžu byť závažné:
Počas liečby Folganom HCT sa môžu vyskytnúť ... viac >

Účinné látky

amlodipín , hydrochlorotiazid , olmesartan medoxomil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36