Flutiform 125 mikrogramov/5 mikrogramov sus inh 125 µg/5 µg/1 dávka (nád.Al tlak.) 1x120 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 33,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 7,62 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 26,34 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 7,62 € (0,0 %) 26,34 € (0,0 %)
12/22 7,62 € (0,0 %) 26,34 € (0,0 %)
11/22 7,62 € (0,0 %) 26,34 € (0,0 %)
10/22 7,62 € 26,34 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flutiform 125 mikrogramov/5 mikrogramov
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0357/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2174A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flutiform 125 mikrogramov/5 mikrogramov sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al)
Aplikačná forma
SUS INH - Inhalačná suspenzia v tlakovom obale

Popis a určenie

Liek je inhalátor (inhalačná suspenzia v tlakovom obale), ktorý obsahuje dve liečivá. Flutikazón patrí do skupiny steroidov, ktoré pomáhajú znižovať opuch a zápal v pľúcach. Formoterol patrí do skupiny dlhodobo pôsobiacich bronchodilatátorov, ktoré uľahčujú dýchanie. Liek pomáha predchádzať problémom s dýchaním pri astme a pomáha zastaviť prichádzajúce problémy s dýchaním. Nepomáha však pri akútnom záchvate astmy.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 11. 11. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov.
Pri ukončovaní liečby treba liek vysadzovať postupne a liečba sa nesmie ukončiť náhle.

ASTMA
Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:
2 inhalácie 2x denne v rovnakom čase ráno a večer.

Len pre dospelých - 
Celková denná dávka sa môže ďalej zvýšiť ak astma stále nie je dostatočne kontrolovaná aplikáciou nasledujúcej najvyššej sily kombinovaného lieku – t. j. 250 mikrogramov/10 mikrogramov v dodanej dávke inhalačnej aerosólovej suspenzie– 2 inhalácie (vstreky) 2 razy denne

Ak sú príznaky astmy pod kontrolou, lekár môže znížiť dávku lieku.
Pacientov je potrebné upozorniť, aby mali svoj samostatný rýchlo pôsobiaci bronchodilatátor ako záchrannú liečbu stále so sebou.
Ak sa začne používať inhalačný nástavec, musí sa urobiť nové nastavenie najnižšej účinnej dávky.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie. 
Pred použitím potriasť. Pred 1. použitím inhalátora alebo ak sa inhalátor nepoužíval 3 alebo viac dní, musí sa inhalátor pred použitím aktivovať.
Odporúčaná doba zadržania dychu pred výdychom je aspoň 4-5 sekúnd.
Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť 3. Ako používať Flutiform.
Po aplikácii lieku sa inhalátor utrie suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou.
Po aplikácii lieku je vhodné vypláchnuť ústa čistou vodou.
Pacienti, ktorí majú ťažkosti so synchronizáciou podania a vdýchnutia dávky liečiva, môžu použiť priestorový nadstavec („spacer“) AeroChamber Plus.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre plod.
Liek sa môže užívať počas dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek nesmú užívať deti mladšie ako 12 rokov.
U detí sa odporúča počas liečby pravidelne merať ich výšku.
Tento liek nie je určený na iniciálnu liečbu astmy. 
Po 1. otvorení vrecka sa má liek spotrebovať do 3 mesiacov.
Nádobka s tekutinou je pod tlakom. Liek sa nesmie uchovávať na slnku ani pri teplote vyššej ako 50°C.

Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento inhalátor môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Váš lekár vám predpíše najnižšiu dávku potrebnú na kontrolu vašej astmy, čo pomôže znížiť možnosť výskytu vedľajších účinkov.
Všetky lieky môžu vyvolať alergickú reakciu, hoci závažné alergické ... viac >

Účinné látky

flutikazónpropionát, formoteroliumfumarát dihydrát

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24