Fluorescite sol inj (liek.inj.skl.) 12x5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 81,94 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,45 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 79,49 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/21 2,45 € (0,0 %) 79,49 € (0,0 %)
04/21 2,45 € (0,0 %) 79,49 € (0,0 %)
03/21 2,45 € (0,0 %) 79,49 € (0,0 %)
02/21 2,45 € 79,49 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. OPH
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fluorescite
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
48/0340/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44881
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fluorescite sol inj 12x5 ml (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek slúži na diagnostické účely. Nepoužíva sa na liečbu žiadnych ťažkostí. Zobrazuje krvné cievy na pozadí oka počas očného vyšetrenia (táto metóda je známa ako fluorescenčná angiografia).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml roztoku obsahuje 100 mg fluoresceínu.

Dospelí

5 ml injekčného roztoku sa rýchlo injektuje do antekubitálnej (predlakťovej) žily, pričom je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo extravazácii.
V prípadoch, keď sa použijú zobrazovacie systémy s vysokou citlivosťou, napr. snímací laserový oftalmoskop, je potrebné, aby sa dávka znížila na 2 ml tohto roztoku.

Dialyzovaní pacienti
Je potrebné znížiť dávku na 2,5 ml (polovica injekčnej liekovky).

Luminiscencia sa zvyčajne prejaví na cievach sietnice a cievovky v priebehu 7-
14 sekúnd.

Spôsob použitia

Liek možno podávať len intravenózne.
Intravenózne kanyly je potrebné vypláchnuť sterilným roztokom chloridu sodného (0,9%) pred a po injekčnom podaní lieku, aby sa zabránilo reakciám fyzikálnej inkompatibility.
Injekciu je potrebné podať rýchle (bežne sa odporúča 1 ml za sekundu) do predlakťovej žily, pričom treba byť obozretným, aby sa zabránilo extravazácii, s použitím 23 kalibrovanej motýľovej ihly pre injekcie.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku počas tehotenstva.
Liek sa nesmie používať počas dojčenia. Dojčenie sa musí prerušiť na 7 dní, počas tejto doby má byť mlieko odsaté a zlikvidované.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí neboli stanovené. Liek sa preto nemá používať u pacientov mladších ako 18 rokov.
Ak sa pred vyšetrením aplikujú mydriatiká, znižuje sa schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Liek sa uchováva pri teplote do 25°C. Injekčná liekovka sa uchováva vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Boli zaznamenané nasledovné vedľajšie účinky:
Veľmi časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb.
Nevoľnosť.
Časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb.
Vracanie ... viac >

Účinné látky

fluoresceín

Indikačná skupina

48 - Diagnostiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24