Flector Rapid 50 mg (EP) gra 1x20 vrecúšok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,21 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,27 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,94 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 4,27 € (0,0 %) 0,94 € (0,0 %)
02/23 4,27 € (0,0 %) 0,94 € (0,0 %)
01/23 4,27 € (0,0 %) 0,94 € (0,0 %)
12/22 4,27 € 0,94 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flector Rapid 50 mg (EP)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0906/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
55701
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flector Rapid 50 mg gra 20x50 mg (vre.papier/Al/PE)
Aplikačná forma
GRA - Granulát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo epolamínová soľ diklofenaku, čo je nesteroidové protizápalové liečivo odvodené od fenyloctovej kyseliny zo skupiny arylkarboxylových kyselín. Má analgetické (znižuje pocit bolesti), antipyretické (znižuje horúčku), antireumatické (pôsobí proti reume), antiflogistické (pôsobí proti zápalu) vlastnosti a krátkodobo inhibuje doštičkové funkcie (pôsobí proti zrážaniu krvi).

Liek sa používa na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnych stavov:

  • kĺbového reumatizmu, mikrokryštalickej artritídy, osteoartrózy, bolesti chrbta a chrbtice,
  • radikulitídy, poúrazovej bolesti, zápalu a opuchu, napr. pri vyvrtnutí kĺbov, pooperačnej bolesti, zápalu a opuchu, napr. po chirurgických zákrokoch v stomatológii, alebo ortopédii,
  • bolestivých a/alebo zápalových stavov v gynekológii, napr. menštruačné bolesti, zápal vaječníkov,
  • záchvatov migrény, bolestivých syndrómoch chrbtice, ako adjuvans pri závažných bolestivých zápalových infekciách ucha, nosa alebo hrdla.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 15 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 15 rokov: 1 vrecko 3x denne maximálne počas 7 dní.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Granulát sa pred použitím rozpustí v pohári vody a roztok sa vypije. Najvhodnejšie je užívanie počas jedla, v prípadoch akútnych bolestí sa odporúča užívanie pred jedlom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra tehotenstva (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí do 15 rokov.
Pre potenciálny profil nežiaducich účinkov majú byť starší pacienti obzvlášť starostlivo pozorovaní.
Liek je kontraindikovaný v prípade ťažkej poruchy funkcie pečene alebo obličiek a pri závažnom zlyhávaní srdca.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) môžu užívať liek len po starostlivom zvážení (dĺžka liečby má byť čo najkratšia a dávka čo najnižšia).
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Ak sa objaví gastrointestinálne krvácanie alebo vredy je potrebné liečbu ukončiť.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom.
Pacienti s možným výskytom závratu, ospanlivosti a zrakovými problémami nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môžu vyskytnúť fotoalergické reakcie (<1/10 000).
Liek obsahuje sorbitol.
Liek obsahuje aspartám (zdroj fenylalanínu). Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Posúdenie vedľajších účinkov je založené na nasledujúcej frekvencii výskytu:
Veľmi časté: hlásené u viac ako 1 pacienta z 10 Časté: hlásené u menej ako 1 pacienta z 10 Menej časté: hlásené u menej ... viac >

Účinné látky

diklofenak epolamín

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48