Flector Rapid 50 mg (EP) gra 1x20 vrecúšok

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flector Rapid 50 mg (EP)
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0906/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
55701
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flector Rapid 50 mg gra 20x50 mg (vre.papier/Al/PE)
Aplikačná forma
GRA - Granulát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo diklofenak, čo je nesteroidná protizápalová látke, ktorá má analgetické (znižuje pocit bolesti), antipyretické (znižuje horúčku), antireumatické (pôsobí proti reume), antiflogistické (pôsobí proti zápalu) vlastnosti a krátkodobo inhibuje doštičkové funkcie (pôsobí proti zrážaniu krvi).

Používa sa u dospelých a dospievajúcich starších ako 15 rokov na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnych stavov:

  • kĺbového reumatizmu (periartritída ramenného kĺbu, tendinitída, burzitída), mikrokryštalickej artritídy, osteoartrózy, bolesti chrbta a chrbtice,
  • radikulitídy, poúrazovej bolesti, zápalu a opuchu, napr. pri vyvrtnutí kĺbov, pooperačnej bolesti, zápalu a opuchu, napr. po chirurgických zákrokoch v stomatológii, alebo ortopédii,
  • bolestivých a/alebo zápalových stavov v gynekológii, napr. menštruačné bolesti, zápal vaječníkov,
  • záchvatov migrény, bolestivých syndrómoch chrbtice, ako adjuvans pri závažných bolestivých zápalových infekciách ucha, nosa alebo hrdla.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 15 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 15 rokov:
1 vrecko 3x denne maximálne počas 7 dní.
Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Granulát sa pred použitím rozpustí v pohári vody a roztok sa vypije. Najvhodnejšie je užívanie počas jedla, v prípadoch akútnych bolestí sa odporúča užívanie pred jedlom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva (od 6. mesiaca tehotenstva). Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas 1. a 2. trimestra tehotenstva. Ak sa žena snaží otehotnieť, alebo je v 1. alebo 2. trimestra tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia. 
U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo sa u nich vyšetruje neplodnosť, je potrebné zvážiť ukončenie liečby diklofenakom.
Liek sa nemá podávať v období dojčenia, aby sa zabránilo vzniku nežiaducich účinkov u dieťaťa. 
Liek je kontraindikovaný u detí do 15 rokov.
Starší pacienti užívajúci tento liek majú byť obzvlášť starostlivo pozorovaní.
Liek je kontraindikovaný v prípade ťažkej poruchy funkcie pečene a/alebo obličiek a pri závažnom zlyhávaní srdca.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) môžu užívať liek len po starostlivom zvážení (dĺžka liečby má byť čo najkratšia a dávka čo najnižšia).
Ak sa objaví gastrointestinálne krvácanie alebo vredy je potrebné liečbu ukončiť.
Súbežne s týmto liekom sa nemajú užívať iné nesteroidné protizápalové lieky.
Pacienti s možným výskytom závratu, ospanlivosti a zrakovými problémami nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby týmto liekom môžu vyskytnúť fotoalergické reakcie (<1/10 000).
Liek obsahuje sorbitol a aspartám (zdroj fenylalanínu). Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Posúdenie vedľajších účinkov je založené na nasledujúcej frekvencii výskytu:
Veľmi časté:
môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté:
môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté: ... viac >

Účinné látky

diklofenak epolamín

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48