Flector 25 mg cps mol (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Flector 25 mg
2
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0250/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4973C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flector 25 mg cps mol 20x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS MOL - Mäkká kapsula
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 5,18 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo diklofenak, ktoré patrí medzi tzv. nesteroidné protizápalové lieky. Diklofenak zmierňuje bolesť a znižuje zápal a opuch. 

Používa sa u dospelých a dospievajúcich vo veku 14 rokov a viac na dosiahnutie krátkodobej úľavy pri bolesti miernej až stredne silnej intenzity (napr. bolesť hlavy, zubov, menštruačné bolesti, reumatické bolesti a bolesť svalov).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku 14 rokov a viac
Má sa začať s 1 alebo 2 mäkkými kapsulami a následne užívať 1 alebo 2 mäkké kapsuly každých 4 až 6 hodín podľa potreby. V každom prípade sa za
ktorékoľvek obdobie 24 hodín nesmie užiť viac ako 6 mäkkých kapsúl (čo zodpovedá 75 mg draselnej soli diklofenaku).
Nežiaduce účinky je možné minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia potrebného na úpravu príznakov.

Liek sa má užívať krátkodobo. Liečba má trvať 3 dni. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršia, pacient sa má poradiť s lekárom.

Spôsob použitia

Mäkké kapsuly sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou. Odporúča sa neužívať mäkké kapsuly počas jedla ani bezprostredne po ňom, pre najlepší účinok sa majú užívať nalačno. 

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas 1. a 2. trimestra tehotenstva. Ak sa žena snaží otehotnieť, alebo je v 1. alebo 2. trimestra tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia. 
U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo sa u nich vyšetruje neplodnosť, je potrebné zvážiť ukončenie liečby diklofenakom.
Liek sa nemá podávať v období dojčenia, aby sa zabránilo vzniku nežiaducich účinkov na dieťa.
Neodporúča sa užívať liek u detí a dospievajúcich mladších ako 14 rokov.
Vzhľadom na profil možných nežiaducich účinkov majú byť starší pacienti zvlášť dôsledne monitorovaní.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča opatrnosť.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) môžu užívať liek len po starostlivom zvážení (dĺžka liečby má byť čo najkratšia a dávka čo najnižšia).
Ak sa objaví gastrointestinálne krvácanie alebo vredy, je potrebné liečbu ukončiť.
Súbežne s týmto liekom sa nemajú užívať iné nesteroidné protizápalové lieky. 
Pacienti, u ktorých sa počas liečby vyskytnú poruchy vidienia alebo závrat, nemajú viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby týmto liekom môžu vyskytnúť fotoalergické reakcie (<1/10 000).
Nepiť alkohol. 
Liek obsahuje sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Okamžite prestaňte užívať Flector a ihneď sa obráťte na svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
- závažn ... viac >

Účinné látky

diklofenak epolamín

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36