Mohlo by vás zaujímať

Flavamed Cough Tablets
2
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0370/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45550
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flavamed Cough Tablets tbl 20x30 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obashuje liečivo ambroxólium-chlorid a používa sa u dospelých, dospievajúcich a deti od 6 rokov na uvoľnenie hlienu pri akútnych alebo chronických ochoreniach pľúc a priedušiek spojených s tvorbou hustého hlienu.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 7. 2. 2022.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre deti do 6 rokov použite vhodnú liekovú fromu s nižšou silou.

Pokiaľ nie je predpísané inak, odporúča sa nasledujúce dávkovanie:

Deti od 6 do 12 rokov: Zvyčajne sa podáva ½ tablety 2 – 3x denne (zodpovedá 30-45 mg mg ambroxólium-chloridu/deň).

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov: Zvyčajne sa podáva 1 tableta 3x denne počas prvých 2 – 3 dní (zodpovedá 90 mg ambroxólium-chloridu/deň); potom 1 tableta 2x denne (zodpovedá 60 mg ambroxólium-chloridu/deň).
 Pre dospelých, podľa potreby sa dávka môže zvýšiť na 60 mg ambroxoliumchloridu 2x denne (zodpovedá 120 mg ambroxoliumchloridu/deň), ak je to potrebné.

Ak sa pacient do 4 – 5 dní nenecíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára. 

Spôsob použitia

Tablety je najvhodnejšie prehltnúť v celku po jedle a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Tablety majú deliacu ryhu a je ich možné rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať predovšetkým počas 1. trimestra tehotenstva a dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 6 rokov pre vysoký obsah liečiva. 
V prípade ťažkej poruchy funkcie obličiek alebo ťažkého ochorenia pečene, sa môže liek užívať iba po konzultácii s lekárom.
Liek užívať s opatrnosťou pri narušenej bronchomotorickej funkcii a pri značnom množstve sekrétu (napr. pri zriedkavom syndróme nepohyblivých riasiniek). 
Ak sú prítomné príznaky alebo prejavy progresívnej kožnej vyrážky (niekedy spojené s pľuzgiermi alebo sliznicovými léziami), má sa liečba  okamžite prerušiť a má sa vyhľadať lekárska pomoc.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
nutkanie na vracanie
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
bolesť žalúdka, vracanie, hnačka, bolesť brucha a dyspepsia (ťažkosti s ... viac >

Účinné látky

ambroxoliumchlorid

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24