FIRMAGON 80 mg plv iol 3x80 mg+ 3x4,2ml solv.v napl.striek, 3x(piesty, ihly, adaptér) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 402,15 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 402,15 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 0,00 € (0,0 %) 402,15 € (0,0 %)
12/23 0,00 € (0,0 %) 402,15 € (0,0 %)
11/23 0,00 € (0,0 %) 402,15 € (0,0 %)
10/23 0,00 € 402,15 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

FIRMAGON 80 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/504/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
03856
Názov produktu podľa ŠÚKL
FIRMAGON 80 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 3x80 mg +solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.)
Aplikačná forma
PLV IOL - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje degarelix. Degarelix je syntetický blokátor hormónov používaný na liečbu rakoviny prostaty u dospelých mužov. Degarelix napodobňuje prirodzený hormón (gonadotropín uvoľňujúci hormón, GnRH) a priamo blokuje jeho účinky. Týmto spôsobom degarelix okamžite znižuje hladinu mužského hormónu testosterónu, ktorý stimuluje rakovinu prostaty.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovaice schémy

Štartovacia dávka: 240 mg podaných ako 2 samostatné subkutánne injekcie bezprostredne po sebe, každá s obsahom 120 mg
Udržiavacia dávka (mesačné intervaly): 80mg subkutánne. 1. udržiavacia dávka sa podá 1 mesiac po štartovacej dávke. 

Spôsob použitia

Liek sa podáva len subkutánne, nesmie sa podať intravenózne. Pred podaním sa musí nariediť viď SPC časť 6.6. Podáva sa ako podkožná injekcia do oblasti brucha. Miesto podania injekcie sa má pravidelne meniť. Injekcie sa majú podávať do oblastí, ktoré nie sú vystavené tlaku, napr. nemajú sa podávať okolo pásu alebo opasku alebo do oblasti v blízkosti rebier.

Upozornenie

Tento liek obyčajne podáva zdravotná sestra alebo lekár.
Liek môže potlačiť fertilitu mužov počas celej doby supresie testosterónu. 
U pacientov so závažným poškodením funkcie pečene alebo obličiek neboli vykonané štúdie, a preto je u nich potrebná opatrnosť.
Neexistuje relevantné použitie u detí a dospievajúcich a u žien.
Liek nemá žiaden alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak únava a závraty sú časté nežiaduce reakcie, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek môže predlžovať QT interval.
U pacientov s DM sa musí častejšie kontrolovať hladina glukózy v krvi. 
Nevykonali sa žiadne štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi závažná alergická reakcia na tento liek je zriedkavá. Ak sa u vás objaví závažná vyrážka, svrbenie alebo skrátený dych alebo ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Môžu to byť pr ... viac >

Účinné látky

degarelix

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36