Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,41 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,35 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,06 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 0,35 € (0,0 %) 3,06 € (0,0 %)
07/22 0,35 € (0,0 %) 3,06 € (0,0 %)
06/22 0,35 € (0,0 %) 3,06 € (0,0 %)
05/22 0,35 € 3,06 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Felodipin-ratiopharm  5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0025/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40053
Názov produktu podľa ŠÚKL
Felodipin-ratiopharm 5 mg tbl plg 30x5 mg
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu hypertenzie (vysokého krvného tlaku). Znižuje vysoký krvný tlak tým, že spôsobuje rozšírenie malých ciev (arteriol). V odporúčaných dávkach neovplyvňuje činnosť srdca. Liečivo sa z tabliet s predĺženým uvoľňovaním uvoľňuje kontrolovanou rýchlosťou, a tým sa dosiahne rovnomerný účinok po celý deň.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia

Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg 1x denne. Dávka sa môže neskôr zvýšiť na 10 mg 1x denne a prípadne pridať ďalšie antihypertenzívum. Dávka sa má zvyšovať postupne s časovým odstupom najmenej dva týždne. Zvyčajná udržiavacia dávka je 5-10 mg 1x denne. Maximálna denná dávka je 10 mg.

Angína pektoris

Dávka sa má upraviť individuálne. Liečba sa má začať dávkou 5 mg 1x denne a ak je potrebné, dávka sa má zvýšiť na 10 mg 1x denne.

Starší pacienti

U starších pacientov sa má zvážiť úvodná dávka najnižšou dostupnou silou lieku.

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Pacienti s poruchou funkcie pečene môžu mať zvýšené plazmatické koncentrácie liečiva a môžu reagovať na nižšie dávky.

Liečba sa nesmie náhle prerušiť. O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať ráno a zapiť vodou. Tablety sa nesmú deliť, drviť ani žuvať, aby sa zachovali vlastnosti predĺženého uvoľňovania. Tablety sa môžu podávať nalačno alebo po ľahkom jedle, ktoré neobsahuje veľa tukov alebo sacharidov.

Upozornenie

Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný.
Liečivo sa vylučuje do materského mlieka, preto sa počas liečby odporúča prerušiť dojčenie (mlieko má byť odsaté a nepoužité na výživu dieťaťa).
U detí a dospievajúcich do 18 rokov sa liek nemá používať.
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene má byť začiatočná dávka minimálna, terapeuticky ešte účinná (zvyšovanie dávok sa má starostlivo zvážiť). Pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene sa liek nesmie podávať.
U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má liek podávať s opatrnosťou.
Počas liečby sa môže vyskytnúť únava, závrat, takisto liek môže ovplyvniť rýchlosť reakcií pacienta (najmä na začiatku alebo pri zmene liečby), čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liek sa nesmie podávať spolu s grepovou šťavou.
Počas užívania lieku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Felodipin-ratiopharm a okamžite informujte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:
- Precitlivenosť a alergická reakcia: Príznaky môžu zahŕňať vyvýšeniny na ... viac >

Účinné látky

felodipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48