Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,29 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 8,01 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 8,01 € (0,0 %) 5,28 € (0,0 %)
06/24 8,01 € (0,0 %) 5,28 € (0,0 %)
05/24 8,01 € (0,0 %) 5,28 € (0,0 %)
04/24 8,01 € 5,28 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

EZETROL 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0044/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34410
Názov produktu podľa ŠÚKL
EZETROL tbl 30x10 mg (blis. pretl.)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ezetimib. Znižuje hladiny celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Liek okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol).

 Liek sa používa ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu pri:

  • zvýšenej hladine cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna]),
    • spolu so statínom, ak nie je hladina cholesterolu dostatočne kontrolovaná samotným statínom,
    • samostatne, ak liečba statínom nie je vhodná alebo tolerovaná,
  • dedičnom ochorení (homozygotná familiárna hypercholesterolémia), ktoré zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. 
  • dedičnom ochorení (homozygotná sitosterolémia, známa tiež ako fytosterolémia), ktoré zvyšuje hladiny rastlinných sterolov v krvi.

Liek sa taktiež používa v kombinácii so statínmi na zníženie rizika infarktu, cievnej mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti hrudníka.

Tento liek nepomôže pri chudnutí.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne.

Ak sa tento liek pridá k liečbe statínmi, odporúča sa pokračovať buď v indikovanej zvyčajnej počiatočnej dávke príslušného statínu, alebo sa má pokračovať v už určenej vyššej dávke statínu. V tomto prípade sa treba oboznámiť s pokynmi pre dávkovanie príslušného statínu.

Súbežné podávanie so sekvestrantmi žlčových kyselín
Liek sa má podať ≥ 2 hodiny pred alebo ≥ 4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčovej kyseliny.

Deti a dospievajúci ≥ 6 rokov
Liečba sa musí začať pod dohľadom špecialistu.
Bezpečnosť a účinnosť ezetimibu u detí vo veku 6 - 17 rokov neboli stanovené. V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v častiach 4.4., 4.8, 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú kedykoľvek počas dňa, nezávisle od jedla, vcelku a zapijú sa.

Upozornenie

Liek sa môže podávať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia. Nie je známe, či sa ezetimib vylučuje do ľudského materského mlieka.
Ak sa liek užíva súbežne so statínom, je počas tehotenstva a dojčenia kontraindikovaný.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovené. 
Liek sa neodporúča u pacientov so stredne ťažkou (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) alebo ťažkou pečeňovou dysfunkciou (Childovo-Pughovo skóre > 9). 
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba brať do úvahy, že bol hlásený závrat.
Liek obsahuje laktózu.
Pacient má držať primeranú diétu na zníženie lipidov a počas liečby má v tejto diéte pokračovať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce výrazy sa používajú na opísanie, ako často boli vedľajšie účinky hlásené:
- veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov),
- časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 paci ... viac >

Účinné látky

ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36