Ezetimibe Sandoz 10 mg tbl (blis.Al/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 17,57 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 17,57 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 17,57 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 17,57 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 17,57 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 17,57 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0090/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4414A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ezetimibe Sandoz 10 mg tbl 100x10 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ezetimib, používané samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi, na zníženie zvýšených hladín cholesterolu. Znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL (zlého) cholesterolu a triglyceridov v krvi (tukové látky). Okrem toho zvyšuje hladiny HDL (dobrého) cholesterolu. Účinkuje tak, že znižuje cholesterol vstrebávaný v tráviacom trakte.

Liek sa používa:

 • u pacientov, u ktorých sa nedajú kontrolovať hladiny cholesterolu samotnou diétou, pričom počas užívania tohto lieku je potrebné aj naďalej dodržiavať diétu na zníženie cholesterolu.
 • ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu,
  • v prípade zvýšených hladín cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna]),
   • spolu so statínom, ak nie je hladina cholesterolu dostatočne kontrolovaná samotným statínom,
   • samostatne, ak liečba statínom nie je vhodná alebo nie je tolerovaná,
 • v prípade dedičného ochorenia, 
  • ktoré zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi (homozygotná familiárna hypercholesterolémia) v kombinácii so statínom, prípadne iným liekom.
  • ktoré zvyšuje hladiny rastlinných sterolov v krvi (homozygotná sitosterolémia, známa tiež ako fytosterolémia).
 • na zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod pri ochorení srdca v kombinácii so statínmi.

Tento liek nepomôže pri chudnutí.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 15. 4. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne.
Ak sa tento liek pridá k liečbe statínmi, odporúča sa pokračovať buď v indikovanej zvyčajnej počiatočnej dávke príslušného statínu, alebo sa má pokračovať v už určenej vyššej dávke statínu. V tomto prípade sa treba oboznámiť s pokynmi pre dávkovanie príslušného statínu.

Dĺžku liečby určuje lekár. 

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže podávať kedykoľvek v priebehu dňa.

Upozornenie

Liek samotný sa môže podávať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch.
Liek samotný sa nemá užívať počas dojčenia.
Liek súbežne podávaný so statínom je počas tehotenstva a dojčenia kontraindikovaný.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku 17 rokov a mladších neboli doteraz stanovené.  
Liek sa u pacientov so stredne závažnou (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) alebo závažnou pečeňovou dysfunkciou (Childovo- Pughovo skóre > 9) neodporúča.
Liek súbežne podávaný so statínom je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene alebo s nevysvetlenými pretrvávajúcimi zvýšeniami sérových transamináz.
Pri podozrení na myopatiu (nevysvetliteľná bolesť svalov, citlivosť alebo slabosť) alebo, ak je hladina kreatínkinázy (CK) vyššia ako 10-násobok HHN, sa podávanie lieku a súbežne podávaných liekov musí okamžite ukončiť.
Ak sa po požití lieku objaví únava alebo závraty, nie je vhodné viesť vozidlo. 
Liek sa má podávať najmenej 2 hodiny pred alebo nie menej ako 4 hodiny po podaní adsorbentu žlčových kyselín.
Pacient má držať primeranú diétu na zníženie lipidov a počas liečby má v tejto diéte pokračovať. Liek nepomáha schudnúť.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení fľaše: 9 mesiacov. 
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak pocítite
- nevysvetliteľnú bolesť svalov,
- citlivosť svalov alebo slabosť.
Je to potrebné z dôvodu, že v zriedkavých prípadoch môžu byť svalové probl ... viac >

Účinné látky

ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36