Ezetimibe Glenmark 10 mg tablety tbl (blis.PVC/Aclar/Al) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ezetimibe Glenmark 10 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0512/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7137B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ezetimibe Glenmark 10 mg tablety tbl 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ezetimib a účinkuje tak, že znižuje cholesterol vstrebávaný v tráviacom trakte. Používa sa na zníženie hladiny celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Liek okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). Prispieva k účinku statínov na znižovanie cholesterolu, čo je skupina liekov, ktorá znižuje cholesterol, ktorý si telo samo tvorí.

Používa sa:

  • u pacientov, u ktorých nie je možné kontrolovať hladiny cholesterolu len pomocou diéty na zníženie cholesterolu. Počas užívania tohto lieku je potrebné aj naďalej dodržiavať diétu na zníženie cholesterolu.
  • ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu pri:
    • zvýšenej hladine cholesterolu v krvi (primárnej hypercholesterolémii [heterozygotná familiárna a non-familiárna]). Môže sa užívať samostatne, ak liečba statínom nie je vhodná alebo tolerovaná, alebo spolu so statínom, ak nie je hladina vášho cholesterolu dostatočne kontrolovaná samotným statínom.
    • dedičnom ochorení, ktoré zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi (známom ako homozygotná familiárna hypercholesterolémia) spolu so statínom, prípadne inou liečbou..

Ak má pacient chorobu srdca, liek v kombinácii s liekmi na znižovanie cholesterolu nazývanými statíny, znižuje riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti hrudníka.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 31. 8. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne.
Ak sa tento liek pridá k liečbe statínmi, odporúča sa pokračovať buď v indikovanej zvyčajnej počiatočnej dávke príslušného statínu, alebo sa má pokračovať v už určenej vyššej dávke statínu. V tomto prípade sa treba oboznámiť s pokynmi pre dávkovanie príslušného statínu.

Deti a dospievajúci ≥ 6 rokov
Liečba sa musí začať pod dohľadom špecialistu.
Bezpečnosť a účinnosť ezetimibu u detí vo veku 6-17 rokov neboli stanovené. V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v častiach 4.4., 4.8, 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.
Keď sa ezetimib 10 mg podáva spolu so statínom, majú sa vziať do úvahy pokyny pre dávkovanie statínu u detí.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže podávať kedykoľvek v priebehu dňa.

Upozornenie

Pacient má byť na príslušnej diéte znižujúcej lipidy a počas terapie liekom má v tejto diéte pokračovať.
Liek sa má podávať tehotným ženám iba v nevyhnutných prípadoch. Liečba ezetimibom súčasne so statínom je počas tehotenstva kontraindikovaná.
Liek sa nemá užívať počas laktácie. Liečba ezetimibom súčasne so statínom je počas dojčenia kontraindikovaná.
Bezpečnosť a účinnosť ezetimibu u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovené. 
Liečba sa neodporúča u pacientov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhovaní strojov sa má vziať do úvahy, že boli hlásené závraty ako nežiaduci účinok.
Ezetimib sa má podať najmenej 2 hodiny pred alebo 4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčovej kyseliny (napr. cholestyramínu).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď kontaktujte svojho lekára, ak sa u vás objaví nevysvetliteľná bolesť svalov, citlivosť alebo slabosť. Je to preto, že v zriedkavých prípadoch môžu byť svalové problémy, vrátane rozpadu sval ... viac >

Účinné látky

ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24