Ezetimib Stada 10 mg tbl (blis.PVC/PCTFE/PVC/A) 1x98 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 17,25 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 17,25 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,00 € (0,0 %) 17,25 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 17,25 € (0,0 %)
02/24 0,00 € (0,0 %) 17,25 € (0,0 %)
01/24 0,00 € 17,25 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ezetimib Stada 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0407/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0963C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ezetimib Stada 10 mg tbl 98x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ezetimib. Znižuje hladiny celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Liek okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol).

 Liek sa používa ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu pri:

  • zvýšenej hladine cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna]),
    • spolu so statínom, ak nie je hladina cholesterolu dostatočne kontrolovaná samotným statínom,
    • samostatne, ak liečba statínom nie je vhodná alebo tolerovaná,
  • dedičnom ochorení (homozygotná familiárna hypercholesterolémia), ktoré zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. 
  • dedičnom ochorení (homozygotná sitosterolémia, známa tiež ako fytosterolémia), ktoré zvyšuje hladiny rastlinných sterolov v krvi.

Liek sa taktiež používa v kombinácii so statínmi na zníženie rizika infarktu, cievnej mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti hrudníka.

Tento liek nepomáha schudnúť.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne.

Ak sa tento liek pridá k liečbe statínmi, odporúča sa pokračovať buď v indikovanej zvyčajnej počiatočnej dávke príslušného statínu, alebo sa má pokračovať v už určenej vyššej dávke statínu. V tomto prípade sa treba oboznámiť s pokynmi pre dávkovanie príslušného statínu.

Súbežné podávanie so sekvestrantmi žlčových kyselín
Liek sa má podať ≥ 2 hodiny pred alebo ≥ 4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčovej kyseliny.

Deti a dospievajúci ≥ 6 rokov
Liečba sa musí začať pod dohľadom špecialistu.
Bezpečnosť a účinnosť ezetimibu u detí vo veku 6 - 17 rokov neboli stanovené. V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v častiach 4.4., 4.8, 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú kedykoľvek počas dňa, nezávisle od jedla, vcelku a zapijú sa.

Upozornenie

Liek sa môže podávať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia. Nie je známe, či sa ezetimib vylučuje do ľudského materského mlieka.
Liek súčasne podávaný so statínom je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovené. 
Liek sa neodporúča u pacientov so stredne ťažkou (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) alebo ťažkou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre > 9). 
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba brať do úvahy, že boli hlásené závraty.
Liek obsahuje laktózu.
Pacient má držať primeranú diétu na zníženie lipidov a počas liečby má v tejto diéte pokračovať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak pocítite neobjasnenú bolesť svalov, citlivosť alebo slabosť, ihneď vyhľadajte svojho lekára. Je to potrebné z dôvodu, že v zriedkavých prípadoch môžu byť svalové problémy závažné, vrátane rozp ... viac >

Účinné látky

ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36