Ezen 10 mg tbl (blis.PVC/Aclar/PVC/Al) 1x90 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ezen 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0197/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5333A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ezen 10 mg tbl 90x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ezetimib a účinkuje tak, že znižuje cholesterol vstrebávaný v tráviacom trakte. Používa sa na na zníženie zvýšených hladín celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Liek okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). Liek sa používa:

 • u pacientov, u ktorých sa nedajú kontrolovať hladiny cholesterolu samotnou diétou, pričom počas užívania tohto lieku je potrebné aj naďalej dodržiavať diétu na zníženie cholesterolu.
 • ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu,
  • v prípade zvýšených hladín cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna]),
   • spolu so statínom, ak nie je hladina cholesterolu dostatočne kontrolovaná samotným statínom,
   • samostatne, ak liečba statínom nie je vhodná alebo nie je tolerovaná,
  • v prípade dedičného ochorenia (homozygotná familiárna hypercholesterolémia) spolu so statínom, prípadne inou liečbou,
  • v prípade dedičnej choroby (homozygotná sitosterolémia, známa tiež ako fytosterolémia), ktorá zvyšuje hladiny rastlinných sterolov v krvi.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 31. 5. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.

Keď sa liek pridá k statínu, má sa pokračovať buď v indikovanej zvyčajnej počiatočnej dávke príslušného statínu, alebo sa má pokračovať v už určenej vyššej dávke. V tomto prípade sa treba oboznámiť s pokynmi pre dávkovanie príslušného statínu.

Súbežné podávanie s adsorbentmi žlčových kyselín

Podáva sa ≥ 2 hodiny pred alebo ≥ 4 hodiny po podaní adsorbentu žlčovej kyseliny.

Pediatrická populácia
Liečba sa musí začať pod dohľadom špecialistu.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú kedykoľvek v priebehu dňa, nezávisle od jedla, vcelku a zapijú sa vodou. 

Upozornenie

Liek sa má podávať tehotným ženám iba v nevyhnutných prípadoch. Liečba ezetimibom súčasne so statínom je počas tehotenstva kontraindikovaná.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia. Liečba ezetimibom súčasne so statínom je počas dojčenia kontraindikovaná.
Bezpečnosť a účinnosť ezetimibu u detí vo veku 6 až 17 rokov neboli doteraz stanovené. V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.
Bezpečnosť a účinnosť ezetimibu u detí vo veku < 6 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Liečba sa neodporúča u pacientov so stredne ťažkou alebo ťažkou pečeňovou dysfunkciou. Ezetimib súčasne podávaný so statínom je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene alebo nevysvetliteľným pretrvávaním elevácie sérových transamináz.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhovaní strojov sa má vziať do úvahy, že bol hlásený závrat ako nežiaduci účinok.
Liek obsahuje laktózu.
Pacient má byť na príslušnej diéte znižujúcej lipidy a počas terapie liekom má v tejto diéte pokračovať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak pocítite nevysvetliteľnú bolesť, citlivosť alebo slabosť svalov, ihneď sa spojte so svojím lekárom. Je to potrebné z dôvodu, že v zriedkavých prípadoch môžu závažné svalové problémy, vrátane r ... viac >

Účinné látky

ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24