ExAller DOMÁCI TEST ALERGIE NA PRACHOVÉ ROZTOČE samodiagnostický test z krvi, 1x1 set

Mohlo by vás zaujímať

ExAller DOMÁCI TEST ALERGIE NA PRACHOVÉ ROZTOČE
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 8,99 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Imunochromatografický test zisťujúci prítomnosť protilátok proti prachovým roztočom v krvi, ktorý používa ako zachytávaciu látku purifikovaný špecifický extrakt z prachových roztočov a monoklonálnu protilátku konjugovanú s čiastočkami zlata, aby bola reakcia viditeľná. Výsledok je možné odčítať podľa sfarbenia testovacieho prúžku.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

1. Ruky sa umyjú teplou vodou a mydlom, opláchnu čistou vodou a osušia alebo sa použije gáza v balení.
Pozn.: Teplá voda uľahčí odber kapilárnej krvi, pretože pôsobí vazodilatačne, t.j. rozširuje cievy.
2. Pripravia sa jednotlivé časti testovacej sady: Otvorí sa hliníkové vrecko, vyberte sa iba testovacia kazeta a vrecko s vysušovadlom sa zlikviduje. Otvorí sa plastový obal obsahujúci pipetu.
3. Opatrne a bez ťahania sa otočí viečko sterilnej lancety o 360°. Uvoľnený kryt sa odstráni a zlikviduje.
4. Prst určený na odber krvi sa opatne premasíruje (odporúča sa bočná strana prstenníka). Je dôležité, aby sa masáž vykonávala od dlane smerom ku končeku prstu, aby sa tak podporilo prúdenie krvi. Na špičku prsta sa otvorenou stranou pritlačí lanceta (to je tá strana, z ktorej bol odstránený kryt). Hrot lancety sa po použití automaticky zasunie. Ak lanceta nefunguje správne, má sa zlikvidovať a použije sa druhá, ktorá je súčasťou súpravy. Ak sa druhá lanceta nepoužije, môže sa zlikvidovať bez osobitných bezpečnostných opatrení.
5. Ruka sa drží smerom nadol a prst sa masíruje až do vytvorenia veľkej kvapky krvi. Je dôležité masírovať prst smerom od dlane ku končeku prsta, aby sa podporilo prúdenie krvi.
6. Pipeta sa uchopí, ale nestláča sa. Vzorku krvi možno odobrať 2 spôsobmi:
  a.) Pipeta sa drží vodorovne a priloží sa ku kvapke krvi. Krv vystúpi do pipety sama, tzv. kapilárnym pôsobením. Počká sa, kým krv dosiahne čiernu rysku. Ak nie je krvi dostatok, pokračuje sa v masírovaní prsta, kým krv dosiahne čiernu rysku.
  b.) Pipeta sa položí na čistú, rovnú plochu tak, aby jej koniec presahoval cez okraj, potom sa kvapka krvi priblíží k pipete. Krv vstúpi do pipety sama, tzv. kapilárnym pôsobením. Počká sa, kým krv dosiahne čiernu rysku. Ak nie je krvi dostatok, pokračuje sa v masírovaní prsta, kým krv dosiahne čiernu rysku. Počas odberu sa má pipeta neustále držať blízko kvapky krvi, aby sa zabránilo tvorbe vzduchových bublín.
7. Odobratá krv sa stlačením hlavičky pipety premiestni do aplikačného poľa v testovacej kazete, ktoré je označené písmenom S.
8. Odskrutkuje sa modrý kryt z fľaštičky s kvapkadlom (biely uzáver sa nechá pevne uzatvorený). Do poľa označeného „S“ sa pridajú 2 kvapky riediaceho roztoku, medzi 1. a 2. kvapkou sa počká 5 sekúnd.
9. Výsledok sa odčíta do 5 minút. Intenzita farieb čiar nie je pre účely interpretácie výsledkov testu relevantná. Pri jeho interpretácii je potrebné riadiť sa pokynmi v ďalšej časti návodu.

POZITÍVNY VÝSLEDOK
Pri vyhodnotení sa v čítacom okienku objavia dva farebné pásy (čiary): T (test) a C (kontrola). Čiara T môže byť menej intenzívna (svetlejšia) než čiara C. Tento výsledok znamená, že v krvi sú IgE protilátky proti prachovým roztočom. Odporúča sa konzultovať výsledok s lekárnikom alebo lekárom. 
NEGATÍVNY VÝSLEDOK
Farebný pás sa zobrazuje iba pod značkou C (kontrola). Tento výsledok znamená, že prítomnosť IgE protilátok proti prachovým roztočom v krvi nebola zistená. Aj v tomto prípade je vhodná konzultácia s lekárom. 
VÝSLEDOK NIE JE PLATNÝ
Nezobrazujú sa žiadne farebné čiary alebo sa objaví iba čiara pod značkou T (test), a nie pod značkou C (kontrola). V takomto prípade nie je možné interpretovať výsledok testu a tento sa musí považovať za neplatný.