Everolimus Krka 5 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 672,03 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 672,03 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 672,03 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 672,03 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 672,03 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 672,03 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Everolimus Krka 5 mg
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0245/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8507C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Everolimus Krka 5 mg tbl 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek proti rakovine obsahuje liečivo nazývané everolimus. Liek znižuje zásobovanie nádoru krvou a spomaľuje rast a šírenie rakovinových buniek.

Liek sa používa u dospelých pacientov na liečbu:

  • pokročilého karcinómu prsníka s pozitivitou hormonálnych receptorov u postmenopauzálnych žien, u ktorých iné druhy liečby (tzv.„nesteroidnými inhibítormi aromatázy“) už na chorobu neúčinkujú. Podáva sa spolu s liekom nazývaným exemestán, steroidným inhibítorom aromatázy, ktorý sa používa na hormonálnu protinádorovú liečbu.
  • pokročilých nádorov označovaných ako neuroendokrinné nádory, ktoré vznikajú v žalúdku, črevách, pľúcach alebo v podžalúdkovej žľaze (pankrease). Podáva sa, ak sú nádory neoperovateľné a ak nevytvárajú nadmerné množstvo špecifických hormónov alebo iných podobných, telu vlastných látok.
  • pokročilej rakoviny obličiek (pokročilý karcinóm obličkových buniek), keď iné druhy liečby (takzvaná „liečba zameraná na VEGF“) nepomohli zastaviť ochorenie.

 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre rôzne dávkovacie režimy sa používa everolimus ako 2,5 mg, 5 mg a 10 mg tablety.

Odporúčaná dávka je 10 mg 1x denne.
Liečba má pokračovať tak dlho, kým sa pozoruje klinický prínos alebo kým sa nevyskytnú neprijateľné toxické účinky.

Úpravy dávkovania 
V prípade závažných a/alebo netolerovateľných suspektných nežiaducich reakcií je dávku možné znížiť alebo liek možno dočasne vysadiť. Ak je potrebné dávkovanie znížiť, odporúčaná dávka je 5 mg denne (nesmie byť nižšia).
Odporúčania pre úpravu dávky sú uvedené v Tabuľke 1 v SPC, časť 4.2. V prípade nežiaducich reakcií stupňa 1 nie je úprava dávky zvyčajne potrebná.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Mierne poškodenie funkcie pečene (trieda A podľa Childa-Pugha): odporúčaná dávka je 7,5 mg denne.
Stredne ťažké poškodenie funkcie pečene (trieda B podľa Childa-Pugha): odporúčaná dávka je 5 mg denne.
Ťažké poškodenie funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha): liek sa odporúča len vtedy, ak želaný prínos preváži riziko. V takom prípade sa nesmie prekročiť dávka 2,5 mg denne.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa pohárom vody. Tablety sa nemajú hrýzť ani drviť. Nezapíjať ľubovníkovým čajom, počas liečby nekonzumovať grepy ani grepovú šťavu.

Upozornenie

Liečbu má začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s podávaním protinádorovej liečby.
Počas tehotenstva a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu sa liek neodporúča.
Ženy v reprodukčnom veku musia používať vysoko účinnú metódu antikoncepcie (príklady uvedené v SPC, časť 4.6) počas užívania lieku a až do 8 týždňov po ukončení liečby.
Ženy užívajúce liek nemajú dojčiť počas liečby a počas 2 týždňov od poslednej dávky.
Liek môže zhoršiť mužskú a ženskú plodnosť.
Liek sa nemá používať u detí alebo dospievajúcich (vo veku menej ako 18 rokov), keďže bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené. 
Je potrebné sa vyhnúť použitiu živých očkovacích látok počas liečby týmto liekom.
Pre možné zhoršenie hojenia rán je potrebná opatrnosť pri použití lieku v perioperačnom období.
Neužívať súbežne s prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).
Ak sa počas liečby vyskytne únava, je potrebná zvýšená opatrnosť pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
PRESTAŇTE užívať Everolimus Krka okamžite vyhľadajte lekársku pomoc ak sa u vás vyskytnú ktorékoľvek z nasledujúcich prejavov alergickej reakcie:
- ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním
- opuc ... viac >

Účinné látky

everolimus

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36