Everolimus Krka 10 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1 204,55 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1 204,55 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 1 204,55 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 1 204,55 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 1 204,55 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 1 204,55 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Everolimus Krka 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0246/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8510C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Everolimus Krka 10 mg tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo everolimus, ktoré sa používa pri liečbe rakoviny. Everolimus znižuje zásobovanie nádoru krvou a spomaľuje rast a šírenie rakovinových buniek.

Používa sa u dospelých pacientov na liečbu:

  • spolu s exemestánom na liečbu pokročilého nádoru prsníka s pozitivitou hormonálnych receptorov u žien po menopauze.
  • na liečbu pokročilých nádorov označovaných ako neuroendokrinné nádory, ktoré vznikajú v žalúdku, črevách, pľúcach alebo v podžalúdkovej žľaze (pankrease). 
  • na liečbu pokročilej rakoviny obličiek (pokročilý zhubný nádor obličkových buniek).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre rôzne dávkovacie režimy sa používa everolimus ako 2,5 mg, 5 mg a 10 mg tablety.

Odporúčaná dávka je 10 mg 1x denne.
Liečba má pokračovať tak dlho, kým sa pozoruje klinický prínos alebo kým sa nevyskytnú neprijateľné toxické účinky.

Úpravy dávkovania 
V prípade závažných a/alebo netolerovateľných suspektných nežiaducich reakcií je dávku možné znížiť alebo liek možno dočasne vysadiť. Ak je potrebné dávkovanie znížiť, odporúčaná dávka je 5 mg denne (nesmie byť nižšia).
Odporúčania pre úpravu dávky sú uvedené v Tabuľke 1 v SPC, časť 4.2. V prípade nežiaducich reakcií stupňa 1 nie je úprava dávky zvyčajne potrebná.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Mierne poškodenie funkcie pečene (trieda A podľa Childa-Pugha): odporúčaná dávka je 7,5 mg denne.
Stredne ťažké poškodenie funkcie pečene (trieda B podľa Childa-Pugha): odporúčaná dávka je 5 mg denne.
Ťažké poškodenie funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha): liek sa odporúča len vtedy, ak želaný prínos preváži riziko. V takom prípade sa nesmie prekročiť dávka 2,5 mg denne.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa pohárom vody. Tablety sa nemajú hrýzť ani drviť. Nezapíjať ľubovníkovým čajom, počas liečby nekonzumovať grepy ani grepovú šťavu.

Upozornenie

Liečbu má začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s podávaním protinádorovej liečby.
Počas tehotenstva a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu sa liek neodporúča.
Ženy v reprodukčnom veku musia používať vysoko účinnú metódu antikoncepcie (príklady uvedené v SPC, časť 4.6) počas užívania lieku a až do 8 týždňov po ukončení liečby.
Ženy užívajúce liek nemajú dojčiť počas liečby a počas 2 týždňov od poslednej dávky.
Liek môže zhoršiť mužskú a ženskú plodnosť.
U detí a dospievajúcich do 18 rokov bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
Je potrebné sa vyhnúť použitiu živých očkovacích látok počas liečby týmto liekom.
Pre možné zhoršenie hojenia rán je potrebná opatrnosť pri použití lieku v perioperačnom období.
Neužívať súbežne s prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).
Ak sa počas liečby vyskytne únava, je potrebná zvýšená opatrnosť pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
PRESTAŇTE užívať Everolimus Krka okamžite vyhľadajte lekársku pomoc ak sa u vás vyskytnú ktorékoľvek z nasledujúcich prejavov alergickej reakcie:
ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním opuch tváre, p ... viac >

Účinné látky

everolimus

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36