Everio Airmaster 50 mikrogramov/500 mikrogramov plv ido 1x60 dávok (blis.Al/OPA/PVC+ inhalátor), 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 20,44 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 20,44 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,00 € (0,0 %) 20,44 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 20,44 € (0,0 %)
04/22 0,00 € (0,0 %) 20,44 € (0,0 %)
03/22 0,00 € 20,44 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG, TRN
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0011/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6283D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Everio Airmaster 50 mikrogramov/500 mikrogramov plv ido 1x60 dávok (blis.Al/OPA/PVC+ inhalátor)
Aplikačná forma
PLV IDO - Upravený inhalačný prášok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá, salmeterol a flutikazón-propionát. Salmeterol je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium, pomáha udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. Flutikazón-propionát je kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a podráždenie v pľúcach.

Liek sa používa na liečbu:

  • astmy,
  • chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov.

Astma

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší:
1 inhalácia 2x denne, alternatívne je možné možné titrovanie na dávku podávanú 1x denne.
V prípade dávkovania 1x denne sa u pacienta s nočnými príznakmi v anamnéze má dávka podávať večer a u pacienta s anamnézou príznakov vyskytujúcich sa prevažne počas dňa, ráno.

Stredne ťažká perzistentná astma, kedy je nevyhnutná rýchla kontrola astmy
Po zvážení lekárom je možné u dospelých a deti od 12 rokov podávať liek krátkodobo ako začiatočnú udržiavaciu liečbu.

CHOCHP

Dospelí:
1 inhalácia 2x denne.

Liečba sa nesmie náhle prerušiť z dôvodu rizika exacerbácie. Znižovanie liečebných dávok sa má vykonať pod dohľadom lekára.
Dĺžku liečby určuje lekár. 

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie.
Inhalátor sa otvorí stlačením červeného bezpečnostného uzáveru a otočí sa kryt náustka smerom od seba až nadoraz, kým nebude počuť „kliknutie“. Pacient vydýchne, voží si náustok do úst a pacient sa pomaly a zhlboka nadýchne. Následne zadrží na 10 sekúnd zadrží dych a vydýchne mimo inhalátora.
Po každej dávke lieku si pacienti majú vypláchnuť ústa vodou a vodu vypľuť a/alebo si vyčistiť zuby

Presný návod na použitie lieku je popísaný v Príbalovom letáku (Písomnej informácii pre používateľa), časť 3.

Upozornenie

Liek sa nemá používať na liečbu akútnych príznakov astmy.
Počas tehotenstva sa liek môže použiť len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby. Má sa použiť najnižšia možná dávka.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie, alebo či ukončiť liečbu, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku menej ako 12 rokov neboli stanovené.
Nie sú dostupné údaje o použití lieku u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, váš lekár vám predpíše najnižšiu dávku tejto kombinácie liečiv, ktorá bude udržiavať vašu astmu alebo CHOCHP pod kontrolou.
Alergické reakcie ... viac >

Účinné látky

flutikazónpropionát, salmeterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24