Everio 25 mikrogramov/125 mikrogramov sus inh (nád.tlak.Al) 1x120 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 18,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 18,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 18,00 € (0,0 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 18,00 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 18,00 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 18,00 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ALG
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Everio 25 mikrogramov/125 mikrogramov
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0085/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0925D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Everio 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al)
Aplikačná forma
SUS INH - Inhalačná suspenzia v tlakovom obale
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá, salmeterol a flutikazón-propionát. Salmeterol je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium, pomáha udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. Flutikazón-propionát je kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a podráždenie v pľúcach.

Liek sa používa na pravidelnú liečbu astmy.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 30. 6. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stoji alebo v sede).
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov.

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší:
2 inhalácie 2x denne, alternatívne je možné možné titrovanie na dávku podávanú 1x denne.
V prípade dávkovania 1x denne sa u pacienta s nočnými príznakmi v anamnéze má dávka podávať večer a u pacienta s anamnézou príznakov vyskytujúcich sa prevažne počas dňa, ráno.

Deti vo veku od 4 rokov a staršie:
Maximálna povolená dávka flutikazón-propionátu u detí je 100 mikrogramov 2x denne, pre dodržanie ktorej je potrebné zvoliť liek s nižšou silou.

Stredne ťažká perzistentná astma, kedy je nevyhnutná rýchla kontrola astmy
Po zvážení lekárom je možné u dospelých a deti od 12 rokov podávať liek krátkodobo ako začiatočnú udržiavaciu liečbu.

Pacienti majú používať odporúčaný inhalačný nadstavec, pretože prechod na iný inhalačný nadstavec môže spôsobiť zmeny dávky podanej do pľúc.
Po zavedení alebo zmene inhalačného nadstavca musí vždy nasledovať retitrácia na najnižšiu účinnú dávku.

Liečba sa nesmie náhle prerušiť z dôvodu rizika exacerbácie. Znižovanie liečebných dávok sa má vykonať pod dohľadom lekára.
Dĺžku liečby určuje lekár. 

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie. Počas inhalácie má pacient prednostne sedieť alebo stáť.
Pred použitím potriasť. Pred 1. použitím lieku je potrebné uvoľniť do vzduchu 2 dávky. Pred použitím sa z náustka zloží kryt, náustok sa vloží sa v kolmej polohe do úst a pacient sa pomaly a zhlboka nadýchne. So začiatkom nádychu sa nádobka zvrchu stlačí a a tým sa uvoľní dávka. Pacient na niekoľko sekúnd zadrží dych a následne vydýchne. Pred podaním ďalšej dávky je potrebné počkať asi 30 sekúnd. 
Po každej dávke lieku si pacienti majú vypláchnuť ústa vodou a vodu vypľuť a/alebo si vyčistiť zuby

Presný návod na použitie lieku je popísaný v Príbalovom letáku (Písomnej informácii pre používateľa), časť 3.

Upozornenie

Liek sa nemá používať na liečbu akútnych príznakov astmy.
Počas tehotenstva sa liek môže použiť len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby. Má sa použiť najnižšia možná dávka.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie, alebo či ukončiť liečbu, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
K dispozícii nie sú žiadne údaje o použití u detí mladších ako 4 roky.
Nie sú dostupné údaje o použití lieku u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Účinok tohto lieku môže znížiť v prípade, ak je nádobka studená.
Nádobka s tekutinou je pod tlakom. Liek sa nesmie uchovávať na slnku ani pri teplote vyššej ako 50°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, váš lekár vám predpíše najnižšiu dávku Everia, ktorá bude udržiavať vašu astmu pod kontrolou.
Alergické reakcie: môžete spozorovať, že va ... viac >

Účinné látky

flutikazónpropionát, salmeterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24