Eucreas 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PCTFE/PVC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 30,18 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 30,18 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/20 0,00 € (0,0 %) 30,18 € (0,0 %)
09/20 0,00 € (0,0 %) 30,18 € (0,0 %)
08/20 0,00 € (0,0 %) 30,18 € (-11,3 %)
07/20 0,00 € 34,02 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/425/027
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5891A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eucreas 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x50 mg/1000 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liečivá patria do skupiny liekov nazývaných „perorálne antidiabetiká“. Liek sa používa na liečbu dospelých pacientov s cukrovkou 2. typu. Liek pomáhajú upraviť hladinu cukru v krvi. Účinkom liečiva vildagliptín podžalúdková žľaza vytvára viac inzulínu a menej glukagónu. Liečivo metformín pomáha telu, aby lepšie využívalo inzulín. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má určiť individuálne na základe súčasného režimu liečby, účinnosti a znášanlivosti a zároveň nemá prekročiť maximálnu odporúčanú dennú dávku 2 tablety. Liečba sa môže začať v dávke 1 tableta 2x denne (užitá ráno a večer).
Pacienti s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou pri maximálnej tolerovanej dávke metformínu v monoterapii: začiatočná dávka je 1 tableta 2x denne.
Pacienti, ktorí prechádzajú zo súbežného podávania vildagliptínu a metformínu v samostatných tabletách: liečba sa má začať s už podávanou dávkou vildagliptínu a metformínu.
Pacienti s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou pri dvojkombinácii metformínu a sulfonylureového antidiabetika: podáva sa 1 tableta 2x denne. Má sa zvážiť nižšia dávka sulfonylureového antidiabetika, aby sa znížilo riziko hypoglykémie.
Pacienti s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou pri liečbe dvojkombináciou s inzulínom a maximálnou tolerovanou dávkou metformínu: podáva sa 1 tableta 2x denne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku a zapíjajú sa pohárom vody. Liek sa užíva s jedlom alebo krátko po jedle (pre zníženie gastrointestinálnych nežiaducich účinkov).

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nemá používať. Použitie lieku sa neodporúča u žien v reprodukčnom veku, ktoré plánujú otehotnieť.
V období dojčenia je liek kontraindikovaný.
U detí a dospievajúcich do 18 rokov sa liek neodporúča.
U starších pacientov je potrebná opatrnosť (pravidelné monitorovanie funkcie obličiek).
Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok pri rádiologických vyšetreniach je kontraindikované (môže spôsobiť renálne zlyhanie a zvýšené riziko laktátovej acidózy). Je potrebné pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia liečbu prerušiť a nepokračovať v nej najmenej počas 48 hodín od skončenia vyšetrenia. Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení renálnych funkcií.
Liečbu treba prerušiť 48 hodín pred plánovaným chirurgickým výkonom v celkovej, spinálnej alebo epidurálnej anestézii. V liečbe sa smie pokračovať najskôr 48 hodín po chirurgickom výkone, ale iba v prípade normálnej renálnej funkcie.
Liek sa nemá používať u pacientov s klírensom kreatinínu < 60 ml/min a u pacientov s poškodením funkcie pečene.
Počas liečby je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat, čo je potrebné vziať do úvahy pred vedením vozidla alebo obsluhou strojov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

metformíniumchlorid , vildagliptín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 18