Mohlo by vás zaujímať


Etrixenal 250 mg
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0367/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2153B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Etrixenal 250 mg tablety tbl 20x250 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané naproxén. Je to „nesteroidný protizápalový liek“ alebo NSAID (z anglického slova Non Steroidal Anti Inflammatory Drug). Liek môže zmierňovať bolesť, opuch, sčervenenie a pálenie (zápal). Používa sa u dospelých na krátkodobé zmiernenie náhlej miernej alebo stredne silnej bolesti svalov, kĺbov a šliach spôsobenej napríklad zraneniami.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvyčajná začiatočná dávka u dospelých je 2 tablety, následne podľa potreby 1 tableta každých 6-8 hodín s maximálnou dávkou 3 tablety po 1. dni.
U starších pacientov, pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek sa má opatrne používať najnižšia účinná dávka počas najkratšieho možného času. Liek je kontraindikovaný u pacientov s východiskovou hodnotou klírensu kreatinínu menej ako 30 ml/min.

Liek je určený len na krátkodobú liečbu. Ak sa príznaky nezlepšia po 7 dňoch liečby, pacient sa má poradiť s lekárom.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú s jedlom alebo tesne po jedle a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety majú deliacu ryhu, ktorá umožňuje deliť tabletu na rovnaké dávky. Je nutné dodržiavať odstupy medzi jednotlivými dávkami uvedené vyššie.

Upozornenie

V treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný. Počas prvého a druhého trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné (rozhodne lekár). Ak sa liek používa u žien, ktoré chcú otehotnieť alebo počas prvého a druhého trimestra, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.
Liek môže narušiť plodnosť u žien pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby) a neodporúča sa ženám, ktoré plánujú otehotnieť, majú ťažkosti s otehotnením alebo sa podrobujú vyšetreniam na neplodnosť.
U dojčiacich žien sa liek neodporúča.
U detí do 18 rokov sa liek neodporúča.
Liek je kontraindikovaný pri závažnom zlyhaní obličiek (východiskový klírens kreatinínu < ako 30 ml/min), pečene alebo srdca.
Liek sa nesmie použiť u pacientov s peptickým vredom aktívnym alebo v anamnéze alebo aktívnym gastrointestinálnym krvácaním.
Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym srdcovým zlyhaním, diagnostikovanou ischemickou chorobou srdca, periférnym arteriálnym a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení naproxénom iba po rozhodnutí lekára.
Liek môže spôsobiť nežiaduce účinky ako je ospalosť, závrat, poruchy videnia. Pri ich výskyte pacienti nemajú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Odporúča sa liečbu naproxénom dočasne prerušiť 48 hodín pred vykonaním testov funkcie nadobličiek, pretože naproxén môže interferovať s niektorými testami na prítomnosť 17-ketosteroidov. Rovnako môže interferovať s niektorými vyšetreniami moču na prítomnosť kyseliny 5-hydroxyindoloctovej.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie (frekvencia výskytu nie je známa).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Lieky ako Etrixenal môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového záchvatu (infarkt myokardu) alebo mozgovej mŕtvice.
Dôležité vedľajšie účinky, ktoré treba sledovať
Ukončite užívanie Etrixena ... viac >

Účinné látky

naproxén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48