Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,48 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 2,66 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,82 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
10/17 2,66 € (0,0 %) 2,82 € (0,0 %)
09/17 2,66 € (0,0 %) 2,82 € (0,0 %)
08/17 2,66 € (0,0 %) 2,82 € (0,0 %)
07/17 2,66 € 2,82 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Esoprex 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0365/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76818
Názov produktu podľa ŠÚKL
Esoprex 10 mg tbl flm 30x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo escitalopram ktoré sa používa na liečbu depresie (veľkých depresívnych epizód) a úzkostných porúch (ako je panická porucha s agorafóbiou alebo bez nej. Agorafóbia je strach byť sám na miestach, kde je ťažké získať prípadne potrebnú pomoc, sociálna úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantno-kompulzívna porucha. Liek patrí do skupiny antidepresív, ktoré sa nazývajú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI). Tieto lieky pôsobia na sérotonínový systém v mozgu zvyšovaním hladiny sérotonínu. Poruchy sérotonínového systému sa považujú za dôležitý faktor v rozvoji depresie a príbuzných ochorení.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Depresívne epizódy
Dospelí: Zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 20 mg denne. Antidepresívny účinok obvykle nastupuje po 2-4 týždňoch. Po ústupe symptómov je potrebné pokračovať v liečbe aspoň 6 mesiacov, aby sa stabilizovala odpoveď na liečbu.

Panická porucha s agorafóbiou alebo bez agorafóbie
Dospelí: V prvom týždni liečby sa odporúča úvodná denná dávka 5 mg, potom sa dávka zvýši na 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvyšovať až na maximum 20 mg denne. Maximálna účinnosť sa dosiahne asi po 3 mesiacoch. Liečba trvá niekoľko mesiacov.

Sociálna úzkostná porucha
Dospelí: Zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Na dosiahnutie ústupu symptómov sú zvyčajne potrebné 2‑4 týždne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže následne znížiť na 5 mg denne alebo zvýšiť na maximálne 20 mg denne. Na stabilizovanie odpovede na liečbu sa odporúča 12-týždňová liečba.

Generalizovaná úzkostná porucha
Dospelí: Počiatočná dávka je 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximum 20 mg denne.

Obsedantno-kompulzívna porucha
Dospelí: Počiatočná dávka je 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximum 20 mg denne. Pacienti majú byť liečení dostatočne dlhú dobu, aby sa zabezpečilo odstránenie príznakov.

Starší pacienti (vo veku > 65 rokov): Úvodná dávka je 5 mg jedenkrát denne. V závislosti od odpovede pacienta sa môže dávka zvýšiť na 10 mg denne. (Účinnosť lieku u sociálnej úzkostnej poruchy nebola u starších pacientov sledovaná.)

Pacienti s poškodením pečeňe mierneho, alebo stredného stupňa: Počas prvých dvoch týždňov liečby sa odporúča úvodná denná dávka 5 mg. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 10 mg denne. U pacientov s ťažko poškodenou funkciou pečene sa odporúča zvýšená opatrnosť a zvlášť starostlivá titrácia dávky.

Pacienti so slabým metabolizmom CYP2C19: Odporúčaná úvodná denná dávka je 5 mg počas prvých dvoch týždňov liečby. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 10 mg denne.

Liek sa podáva v jednej dennej dávke a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla a zapiť vodou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie:
Tehotné ženy nemajú liek užívať, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Ak matka užívala liek v neskorších štádiách gravidity, najmä v treťom trimestri, novorodenec musí byť sledovaný.
Náhlemu prerušeniu liečby počas tehotenstva je potrebné sa vyhnúť.
Dojčiť sa počas liečby neodporúča.
Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov liek nesmú užívať.
Bezpečnosť denných dávok nad 20 mg nebola preukázaná.
U pacientov s miernym alebo stredným stupňom poškodenia funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov s ťažko poškodenými renálnymi funkciami (CLCR pod 30 ml/min) sa odporúča opatrnosť.
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Pri ukončovaní liečby sa majú dávky lieku znižovať postupne v priebehu najmenej jedného až dvoch týždňov, aby sa znížilo riziko vzniku symptómov z prerušenia liečby.
Liek môže ovplyvniť pozornosť.
Konzumácia alkoholu sa počas liečby neodporúča.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky zvyčajne odznejú po niekoľkých týždňoch liečby. Prosím, uvedomte si však, že mnohé z nich môžu byť aj príznakmi vašej choroby a začnú ustupovať spolu so zlepšovaním zdravotného stavu ... viac >

Účinné látky

escitalopram

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36