esemtan cleansing foam pena na čistenie pokožky 1x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

esemtan cleansing foam
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Kozmetické výrobky
Registračné číslo produktu
CPNP 1062509
Aplikačná forma
SPM DER - Dermálna pena
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Jemná pena pre očistenie a umývanie pokožky. 

Určená pre imobilných, inkontinentných pacientov. Čistí znečistenú pokožku a absorbuje nepríjemné pachy. Nezanecháva lepivý film
Osviežujúca, s príjemnou vôňou.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Zatraste nádobou a stlačte ventil v hornej časti nádoby. Naneste penu priamo na pokožku zo vzdialenosti asi 20 cm. Nechajte krátko pôsobiť a potom zotrite z pokožky jednorazovým obrúskom.

Nebezpečenstvo: H220 Mimoriadne horľavý plyn. H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Upozornenie: Používajte len na účel, ku ktorému je produkt určený. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami. Na recykláciu odovzdajte len prázdny obal.