Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,93 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,31 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 2,31 € (0,0 %) 1,62 € (0,0 %)
12/22 2,31 € (0,0 %) 1,62 € (0,0 %)
11/22 2,31 € (0,0 %) 1,62 € (0,0 %)
10/22 2,31 € 1,62 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Erolin
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0350/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33239
Názov produktu podľa ŠÚKL
Erolin tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje loratadín. Je to dlho účinkujúce antihistaminikum. Používa sa:

  • na zmiernenie alergických príznakov, ako sú kýchanie, nádcha, svrbiace a páliace oči.
  • aj pri kožných alergických stavoch charakterizovaných vyrážkami, svrbením alebo žihľavkou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov: 1 tableta 1x denne.
Deti vo veku 6-12 rokov (telesná hmotnosť viac ako 30 kg): 1 tabletu 1x denne.
Deti vo veku 6-12 rokov (telesná hmotnosť menej ako 30 kg): 1/2 tablety 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene a obličiek
Liečba sa má začať nižšou dávkou.
Dospelí a deti s hmotnosťou nad 30 kg 1 tableta každý 2. deň
Deti s hmotnosťou 30 kg a menej 1/2 tablety každý 2. deň.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva perorálne. Tableta sa má užívať v celku (nerozhryzená), bez ohľadu na jedlo a zapíja sa tekutinou.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 2 roky.
U detí vo veku 2-6 rokov sa odporúča zvoliť liek s inou liekovou formou.
Liek ovplyvňuje výsledky kožných testoch. Pred testovaním je potrebné vysadiť lieky 2 dni vopred.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže vyvolať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov sú:
• ospalosť,
• bolesť hlavy,
• zvýšená chuť do jedla,
• ťažkosti so spánkom.
Nasledujúce veľmi zriedkavé ... viac >

Účinné látky

loratadín

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60