ERDOMED 3,5 % plu por (fľ.skl.jantárová) na prípravu 100 ml perorálnej suspenzie, 1x50 g

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ERDOMED 3,5 %
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0233/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28993
Názov produktu podľa ŠÚKL
ERDOMED 3,5 % plu por 1x50 g (fľ.skl.jantárová)
Aplikačná forma
PLU POR - Prášok na perorálnu suspenziu

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo erdosteín, mukolytikum, ktoré pôsobí na hlien v dýchacom systéme. Používa sa na zníženie väzkosti hlienovitého, prípadne aj hnisavého výlučku sliznice dýchacích ciest a na uľahčenie vykašliavania pri:

  • akútnom a chronickom zápale priedušiek, rozšírení priedušiek a prieduškovej astme so zvýšeným vylučovaním hlienu,
  • akútnom a chronickom zápale horných dýchacích ciest, ako napr. nádcha, zápal prinosových dutín, zápaloch hrtana a hltana.

Liek sa tiež používa na prevenciu zhoršenia choroby priedušiek najmä pri:

  • postihnutí dýchacieho systému sprevádzané emfyzémom (nadmerný obsah vzduchu v pľúcach) a zvýšenou sekréciou,
  • chronickom zápale priedušiek,
  • emfyzéme pľúc (nadmerný obsah vzduchu v pľúcach).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Podávanie deťom s hmotnosťou nižšou ako 15 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Táto lieková forma je určená predovšetkým na podávanie deťom: Vo všeobecnosti je dávka pre deti 10 mg/kg/deň podaná 2-3x denne.

Dávkovanie u detí na základe telesnej hmotnosti:

  • deti s hmotnosťou 15-19 kg (3-6 rokov): 2,5-5 ml 2x denne
  • deti s hmotnosťou 20-30 kg (7-12 rokov): 5 ml 2-3x denne
  • deti s hmotnosťou nad 30 kg (nad 12 rokov): 5 ml 3x denne alebo 7,5 ml 2x denne

Dospelí: 10 ml 2x denne.

Pacienti s ťažkým zlyhaním pečene majú použiť polovičnú dávku.

Terapeutický účinok sa prejaví po 3 dňoch liečby; priemerná dĺžka liečby pre dosiahnutie plného účinku je 7 dní.
Pri chronických ochoreniach sa môže liek používať pod dohľadom lekára aj dlhšiu dobu.

Spôsob použitia

Prášok je určený na prípravu perorálnej suspenzie, ktorá sa spracuje v lekárni pred výdajom pacientovi.
Môže sa podávať nezávisle od jedla. Na presné dávkovanie sa použije priložená odmerka so značkami pre 2,5 ml, 5 ml a 10 ml.
Pred každým užívaním je nutné supenziu vždy znovu pretrepať.
Pripravená suspenzia sa má uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 °C, najviac po dobu 14 dní.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný u detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 15 kg.
Liek sa nemá podávať počas tehotenstva a v období dojčenia.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej nedostatočnosti obličiek (klírense kreatinínu < 25 ml/min).
Liek sa nemá používať pri pečeňových poruchách alebo abnormalitách.
Liek obsahuje aspartám a sacharózu.
Vzhľadom na obsah nátriumbenzoátu, liek môže spôsobiť alergické reakcie (s možným oneskorením).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi zriedkavo (menej než u 1 z 10 000 osôb) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
bolesť hlavy, nachladnutie, ťažkosti s dýchaním, zmena chuti, nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesti ... viac >

Účinné látky

erdosteín

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36