ERDOMED 3,5 % plu por (fľ.skl.jantárová) na prípravu 100 ml perorálnej suspenzie, 1x50 g

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ERDOMED 3,5 %
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0233/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28993
Názov produktu podľa ŠÚKL
ERDOMED 3,5 % plu por 1x50 g (fľ.skl.jantárová)
Aplikačná forma
PLU POR - Prášok na perorálnu suspenziu

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo erdosteín, mukolytikum, ktoré pôsobí na hlien v dýchacom systéme. Používa sa na zníženie väzkosti hlienovitého, prípadne aj hnisavého výlučku sliznice dýchacích ciest a na uľahčenie vykašliavania pri:

  • akútnom a chronickom zápale priedušiek, rozšírení priedušiek a prieduškovej astme so zvýšeným vylučovaním hlienu,
  • akútnom a chronickom zápale horných dýchacích ciest, ako napr. nádcha, zápal prinosových dutín, zápaloch hrtana a hltana.

Liek sa tiež používa na prevenciu zhoršenia choroby priedušiek najmä pri:

  • postihnutí dýchacieho systému sprevádzané emfyzémom (nadmerný obsah vzduchu v pľúcach) a zvýšenou sekréciou,
  • chronickom zápale priedušiek,
  • emfyzéme pľúc (nadmerný obsah vzduchu v pľúcach).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Podávanie deťom s hmotnosťou nižšou ako 15 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Táto lieková forma je určená predovšetkým na podávanie deťom: Vo všeobecnosti je dávka pre deti 10 mg/kg/deň podaná 2-3x denne.

Dávkovanie u detí na základe telesnej hmotnosti:

  • deti s hmotnosťou 15-19 kg (3-6 rokov): 2,5-5 ml 2x denne
  • deti s hmotnosťou 20-30 kg (7-12 rokov): 5 ml 2-3x denne
  • deti s hmotnosťou nad 30 kg (nad 12 rokov): 5 ml 3x denne alebo 7,5 ml 2x denne

Dospelí: 10 ml 2x denne.

Pacienti s ťažkým zlyhaním pečene majú použiť polovičnú dávku.

Terapeutický účinok sa prejaví po 3 dňoch liečby; priemerná dĺžka liečby pre dosiahnutie plného účinku je 7 dní.
Pri chronických ochoreniach sa môže liek používať pod dohľadom lekára aj dlhšiu dobu.

Spôsob použitia

Prášok je určený na prípravu perorálnej suspenzie. Môže sa podávať nezávisle od jedla. Do fľašky so suchým práškom sa pridá voda až po úroveň značky. Starostlivo sa pretrepáva, pokým sa nezíska rovnomerná suspenzia. Skontroluje sa hladina kvapaliny vo fľaške a v prípade potreby sa pridá voda po značku a znovu pretrepáva. Na presné dávkovanie sa použije priložená odmerka so značkami pre 2,5 ml, 5 ml a 10 ml.
Pred každým užívaním je nutné supenziu vždy znovu pretrepať.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný u detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 15 kg.
Liek sa nemá podávať počas tehotenstva a v období dojčenia.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej nedostatočnosti obličiek (klírense kreatinínu < 25 ml/min).
Liek sa nemá používať pri pečeňových poruchách alebo abnormalitách.
Liek obsahuje aspartám a sacharózu.
Vzhľadom na obsah nátriumbenzoátu, liek môže spôsobiť alergické reakcie (s možným oneskorením).
Pripravená suspenzia sa má uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 °C, najviac po dobu 14 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi zriedkavo (menej než u 1 z 10 000 osôb) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
bolesť hlavy, nachladnutie, ťažkosti s dýchaním, zmena chuti, nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesti žalúd ... viac >

Účinné látky

erdosteín

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36