Entocort 3 mg cps mod (fľ.HDPE) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 48,90 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 8,08 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 40,82 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/20 8,08 € (0,0 %) 40,82 € (0,0 %)
08/20 8,08 € (0,0 %) 40,82 € (0,0 %)
07/20 8,08 € (0,0 %) 40,82 € (0,0 %)
06/20 8,08 € 40,82 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, GIT, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Entocort 3 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0003/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12701
Názov produktu podľa ŠÚKL
Entocort 3 mg cps mod 50x3 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
CPS MOD - Kapsula s riadeným uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo budezonid, ktoré patrí medzi črevné antiflogistiká (protizápalové lieky), kortikosteroidy na vnútorné použitie. Používa sa na liečbu zápalu. Liek zmierňuje zápal tenkého čreva a horných častí hrubého čreva. 
Liek sa užíva na liečbu:

  • Crohnovej choroby tenkého čreva a horných častí hrubého čreva, zmierňuje zápal a zlepšuje príznaky ochorenia,
  • mikroskopickej kolitídy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Aktívna Crohnova choroba
Dávka sa má upraviť podľa aktivity ochorenia. Odporúčaná denná dávka pri aktívnom ochorení je 9 mg (3 kapsuly) počas 8 týždňov. Plný účinok lieku sa obyčajne dosiahne po 2-4 týždňoch liečby. 

Remisia ochorenia
Odporúčané dávkovanie je 6 mg (2 kapsuly).


Aktívna mikroskopická kolitída
Odporúčaná dávka je 9 mg (3 kapsuly) 1x denne.

Udržanie remisie mikroskopickej kolitídy:
Odporúčaná dávka je 6 mg (2 kapsuly) 1x denne, u stabilných asymptomatických pacientov 3 mg (1 kapsula) 1x denne.


Zmena liečby
V prípade zmeny liečby z prednizolónu na budezonid u pacientov liečených steroidmi je odporúčaná dávka 6 mg, podávaná 1x denne. Po začatí liečby budezonidom sa má dávka prednizolónu postupne znižovať.

Deti staršie ako 8 rokov (vrátane) s hmotnosťou nad 25 kg

Aktívna Crohnova choroba
Odporúčaná denná dávka pri ľahkom až stredne ťažkom stupni aktívneho ochorenia je 9 mg (3 kapsuly) počas 8 týždňov. Plný účinok lieku sa obyčajne dosiahne po 2-4 týždňoch liečby.

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Porušená funkcia pečene zvyšuje systémovú biologickú dostupnosť budezonidu. Počas stresových situácií, horúčky a zvýšenej záťaže môže byť potrebné zvýšiť dávku lieku alebo pridať do liečby systémové glukokortikoidy. 

Liečba sa nemá ukončiť náhle, dávky je potrebné postupne znižovať.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú ráno, prehĺtajú sa v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Ak má pacient ťažkosti pri prehĺtaní, je možné kapsulu otvoriť a obsah prehltnúť po zmiešaní s polievkovou lyžicou jablčnej šťavy. Obsah kapsúl sa nesmie drviť ani žuvať.

Upozornenie

Liek sa môže podávať počas tehotenstva iba po dôkladnom zvážení prínosu a potenciálneho rizika liečby.
Pri dojčení je potrebné dôkladné zváženie prínosu a potenciálneho rizika liečby.
U detí nie sú skúsenosti s podávaním lieku po dobu dlhšiu ako 12 týždňov.
Deti a dospievajúci s neukončeným rastom - odporúča sa pravidelné meranie výšky. 
Počas liečby môže byť u diabetikov potrebné podávať vyššie dávky inzulínu.
Pacienti s infekčnými ochoreniami - vyžaduje sa mimoriadna pozornosť a liečba má byť kauzálna.
Liek môže ovplyvniť menštruačný cyklus.

Počas liečby sa nemá konzumovať grapefruit a grapefruitovú šťavu.
Liek obsahuje sacharózu.
Kapsuly sa uchovávajú v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou pri teplote do 30 °C. Po každom použití je potrebné uzáver dobre uzavrieť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas užívania kapsúl Entocortu 3 mg majú zvyčajne ľahkú až stredne ťažkú intenzitu a nezávažný charakter. Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Č ... viac >

Účinné látky

budesonid (budezonid)

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36