Entizol 250 mg tablety tbl (blis.) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Entizol 250 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
25/0128/72-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02427
Názov produktu podľa ŠÚKL
Entizol 250 mg tablety tbl 20x250 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje metronidazol a má antiprotozoálne (pôsobí proti prvokom) a antibakteriálne (pôsobí proti baktériám) účinky.

Liek sa používa na predchádzanie infekcie a na liečbu infekcií spôsobených určitými druhmi mikroorganizmov.

Používa sa na:

  • predchádzanie infekciám objavujúcim sa po operáciách 
  • liečbu bakteriálnych infekcií (infekcie krvi, mozgu, kostí, pľúc, brušnej výstelky (pobrušnice) a panvovej oblasti, popôrodné infekcie, infekcie na mieste operačného zákroku)
  • liečbu infekcií močových ciest spôsobených parazitom Trichomonas vaginalis 
  • liečbu nešpecifikovaných pohlavných infekcií u žien spôsobených baktériami 
  • liečbu parazitických ochorení ako amebiáza a giardiáza,
  • liečbu infekcií ďasien a zubov
  • liečbu infikovaných vredov predkolenia a preležanín

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Anaeróbne infekcie
Deti mladšie ako 8 týždňov: 15 mg/kg ako jednorazová denná dávka alebo rozdelená na 7,5 mg/kg každých 12 hodín.
U novorodencov s gestáciou menej ako 40 týždňov sa počas 1. týždňa života môže objaviť akumulácia metronidazolu, preto je potrebné koncentrácie metronidazolu v sére kontrolovať počas prvých dní liečby.
Deti staršie ako 8 týždňov a mladšie ako 12 rokov: Obvyklá denná dávka je 20-30 mg/kg/deň podávaná ako jednorazová dávka alebo rozdelená na 7,5 mg/kg každých 8 hodín. Denná dávka sa môže zvýšiť do 40 mg/kg, v závislosti od závažnosti infekcie. Dĺžka liečby je obvykle 7 dní.
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: 3 tablety nasledované 375 mg každých 8 hodín. Dĺžka liečby je obvykle 7 dní.

Prevencia anaeróbnych infekcií, predovšetkým v kontexte brušných (najmä kolorektálnych) a gynekologických operácií
Novorodenci s gestáciou menej ako 40 týždňov: 10 mg/kg telesnej hmotnosti ako jednorazová dávka pred operáciou.
Deti mladšie ako 12 rokov: 20-30 mg/kg ako jednorazová dávka podaná 1-2 hodiny pred chirurgickým zákrokom.
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: 2 tablety v 8-hodinových intervaloch počas 24 hodín tesne pred operáciou nasledované pooperačným intravenóznym alebo rektálnym podávaním, pokým pacient nie je schopný užiť tablety.

Bakteriálna vaginóza
Dospievajúci (12-17 rokov): 2 tablety 2x denne počas 5-7 dní alebo 4 tablety ako jednorazová dávka.
Dospelí: 2 tablety 2x denne počas 7 dní alebo 4 tablety ako jednorazová dávka.

Urogenitálna trichomoniáza
Deti mladšie ako 10 rokov: 40 mg/kg perorálne ako jednorazová dávka alebo 15-30 mg/kg/deň rozdelených do 2-3 dávok počas 7 dní; celková denná dávka nesmie prekročiť 2000 mg.
Dospelí a dospievajúci ( od 10 rokov): 4 tablety ako jednorazová dávka alebo 1 tableta 3x denne počas 7 dní, alebo 2 tablety 2x denne počas 5-7 dní.
Kde je pravdepodobnosť šírenia infekcie, u dospelých sa odporúča súbežne liečiť rovnakou dávkou aj partnera/partnerku.

Giardiáza
Deti od 1 do 3 rokov: 2 tablety 1x denne počas 3 dní.
Deti od 3 do 7 rokov: 600-800 mg 1x denne počas 3 dní.
Deti od 7 do 10 rokov: 4 tablety 1x denne počas 3 dní.
Starší ako 10 rokov: 4 tablety 1x denne počas 3 dní alebo 400 mg 3x denne počas 5 dní, alebo 2 tablety 2x denne počas 7 až 10 dní.
Alternatívne, vyjadrené v mg na kg telesnej hmotnosti: 15 - 40 mg/kg/deň rozdelených do 2 až 3 dávok.

Amébiáza
Deti od 1 do 3 rokov: 100 až 200 mg 3x denne počas 5-10 dní.
Deti od 3 do 7 rokov: 100 až 200 mg 4x denne počas 5-10 dní.
Deti od 7 do 10 rokov: 200 až 400 mg 3x denne počas 5-10 dní.
Starší ako 10 rokov: 400 až 800 mg 3x denne počas 5-10 dní.
Alternatívne, dávka vyjadrená v mg na kg telesnej hmotnosti: 35 až 50 mg/kg/deň rozdelených do 3 dávok počas 5 až 10 dní, celková dávka nesmie prekročiť 2400 mg/deň.

Eradikácia Helicobacter pylori u detí
Ako súčasť kombinovanej liečby, 20 mg/kg/deň, dávka nesmie prekročiť 500 mg 2x denne počas 7-14 dní.

Akútna ulceratívna gingivitída
Deti do 10 rokov: 35-50 mg/kg 3x denne v 3 oddelených dávkach počas 3 dní.
Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 1 tableta 2x denne počas 3 dní.

Akútne dentálne infekcie
Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 1 tableta 2x denne počas 3-7 dní.

Vredy predkolenia a dekubity
Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 2 tablety 2x denne počas 7 dní.

Pacienti s hepatálnou encefalopatiou
Odporúča sa znížiť dennú dávku na 1/3 a podávať iba 1x denne.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť v celku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny, užívajú sa s jedlom alebo po jedle. Kvôli ľahšiemu podávaniu je môžné deťom tablety rozdrviť.
Tableta má deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže použiť počas 1. trimestra tehotenstva iba v život ohrozujúcom stave. Niektoré štúdie poukazujú na zvýšené množstvo malformácií.
Liek sa môže užívať počas 2. a 3. trimestra, ak jeho očakávaný prínos prevýši všetky možné riziká.
Počas liečby je potrebné prerušiť dojčenia a to aj 2-3 dni po skončení liečby. Mlieko má byť odsaté a nemá sa použiť na výživu dieťaťa.
Ak je potrebné podávať metronidazol dlhšie ako 10 dní, odporúčajú sa pravidelné klinické a laboratórne kontroly.
Ak sa objavia symptómy Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza (symptómy podobné ako pri chrípke, s progresiou kožnej vyrážky, často s pľuzgiermi alebo léziami na slizniciach), liečbu treba ukončiť.
Metronidazol môže spôsobiť stmavnutie moču.
Ak budú počas liečby pečeňové testy výrazne zvýšené, je potrebné liečbu ukončiť.
Metronidazol môže ovplyvniť laboratórne testy na aspartátaminotransferázu.
Nepiť alkohol počas liečby a ani 48 hodín po ukončení liečby.
Ak sa počas liečby vyskytne ospalosť, závrat, zmätenosť, halucinácie, kŕče a dočasné poruchy zraku, neodporúča sa viesť motorové vozidlá.

Liek obsahuje glukózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Frekvencia, druh a závažnosť vedľajších účinkov sú u detí podobné ako u dospelých.
Ak sa u vás objaví niektorý z nasledovných závažných vedľajších účinkov, prestaňte Entizol 250 mg užívať a ihneď vy ... viac >

Účinné látky

metronidazol

Indikačná skupina

25 - Antiparazitiká (antiprotozoiká, antimalariká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36