ENROXIL FLAVOUR 15 mg tbl 10x10 (100 ks)

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ENROXIL FLAVOUR 15 mg
Výdaj
Viazaný na veterinárny lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované veterinárne lieky
Registračné číslo produktu
Rp.96/005/DC/09-S
Kód štátnej autority (ÚŠKVBL)
960050902
Názov produktu podla ÚŠKVBL
Enroxil Flavour 15 mg tbl. 10x10 tbl.
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Enroxil Flavour 15 mg tablety pre psov a mačky

Liečba bakteriálnych infekcií tráviaceho, dýchacieho a urogenitálneho traktu, kože, sekundárnych infekcií rán a zápalu zvukovodu u psov a mačiek, keď klinické skúsenosti, podporené v prípade možnosti testom citlivosti pôvodcu, určia enrofloxacín ako liek voľby.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny lekársky predpis.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Enrofloxacín sa podáva perorálne jedenkrát denne v dávke 5 mg/kg alebo sa dávka rozdelí a podá dvakrát denne, po dobu 5 až 10 dní s jedlom alebo bez jedla.
Liečba môže byť u psov predĺžená v závislosti na klinickej odpovedi a na rozhodnutí zodpovedného veterinárneho lekára.
Na zaistenie správnej dávky sa má presne určiť živá hmotnosť, aby sa predišlo poddávkovaniu.
Denná dávka je dosiahnutá nasledovným spôsobom:
Mačky a malí psy: 1 tableta na 3 kg ž.hm.

Upozornenie:
 

Nepoužívať u psov do 1 roka alebo u mimoriadne veľkých plemien psov s dlhším obdobím rastu do 18 mesiacov veku, pretože v období rýchleho rastu môže dôjsť k poškodeniu kĺbových chrupaviek.
Neodporúča sa používať u mačiek do 8 týždňov veku.
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú pomocnú látku.
Nepoužívať u psov majúcich záchvaty, keďže enrofloxacín môže stimulovať CNS.
Nepoužívať na profylaxiu

Keďže enrofloxacín prechádza do materského mlieka, má sa používať len podľa hodnotenia prínosu/rizika lieku zodpovedným veterinárnym lekárom.

i) Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Fluorochinolóny sa majú používať iba na liečbu klinických stavov, ktoré reagujú slabo, alebo sa očakáva ich slabá odpoveď na liečbu inými druhmi antibiotík.
Vždy keď je to možné chinolóny používať len na základe testu citlivosti.
Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných na fluorochinolóny a môže znížiť účinnosť liečby inými chinolónmi v dôsledku skríženej rezistencie.
Pri používaní tohto lieku sa majú zohľadniť oficiálne platné a lokálne antimikrobiálne zásady.
Nepoužívať v prípade rezistencie na chinolóny, pretože existuje takmer úplná skrížená rezistencia na iné chinolóny a úplná skrížená rezistencia na iné fluorochinolóny.

Neprekračovať odporúčané dávkovanie.
Pri prekročení odporúčanej dávky môže u mačiek dôjsť k toxickým účinkom na sietnicu vrátane slepoty.

Liek používať opatrne u psov s ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo pečene.

ii) Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Ihneď po aplikácii je potrebné si umyť ruky.
V prípade, že sa liek dostane do kontaktu s očami je potrebné ich vypláchnuť dostatočným množstvom čistej vody.
V prípade náhodného požitia lieku vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľa lekárovi.
Ľudia so známou precitlivenosťou na (fluoro)chinolóny sa musia vyhýbať kontaktu s veterinárnym liekom.

Nepoužívať v kombinácii s tetracyklínmi, fenikolmi alebo makrolidmi kvôli možným antagonistickým účinkom.
Súčasné podávanie fluorochinolónov môže zvýšiť účinok perorálnych antikoagulancií.
Nepoužívať v kombinácii s teofylínom, pretože to môže viesť k jeho predĺženej eliminácii.
Súčasné podávanie látok obsahujúcich magnézium alebo hliník môže spomaľovať absorpciu enrofloxacínu.