ENROXIL 10 % ad us. vet. sol 1x1000 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ENROXIL 10 % ad us. vet.
Výdaj
Viazaný na veterinárny lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované veterinárne lieky
Registračné číslo produktu
Rp.96/0641/95-S
Kód štátnej autority (ÚŠKVBL)
966419502
Názov produktu podla ÚŠKVBL
Enroxil 100 mg/ml sol. 1000 ml
Aplikačná forma
SOL - Roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

ENROXIL 100 mg/ml perorálny roztok

1 ml obsahuje:
Účinné látky:
Enrofloxacinum 100 mg
 

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Liečba infekcií spôsobených baktériami citlivými na enrofloxacín:

 • Kura domáca:
  Mycoplasma gallisepticum,
  Mycoplasma synoviae,
  Avibacterium paragallinarum,
  Pasteurella multocida,
  Escherichia coli.
 • Morky:
  Mycoplasma gallisepticum,
  Mycoplasma synoviae,
  Pasteurella multocida,
  Escherichia coli
   
 • Cieľový druh: Kura domáca, morky. 

Farmakoterapeutická skupina: Chinolónové a chinoxalínové antibakteriálne liečivá, fluorochinolóny
ATCvet kód: QJ01MA90
 

Len pre zvieratá - vydáva sa len na veterinárny predpis.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny lekársky predpis.

Kura domáca, morky:
10 mg enrofloxacínu/kg živej hmotnosti denne, počas 3-5 nasledujúcich dní; v prípade zmiešaných infekcií a chronických progresívnych foriem počas 5 nasledujúcich dní.
 

Ak do 2-3 dní nedôjde k zlepšeniu klinického stavu, je potrebné zvážiť antimikrobiálnu liečbu na
základe testovania citlivosti pôvodcu ochorenia. Perorálne v pitnej vode.
 

Vždy je potrebné uistiť sa, či bola spotrebovaná celá podaná dávka. Medikovanú vodu pripraviť každý deň čerstvú bezprostredne pred podaním zvieratám. Počas liečby musí byť medikovaná voda jediným zdrojom pitnej vody. Živú hmotnosť zvierat stanoviť čo najpresnejšie, aby sa vyhlo poddávkovaniu. Na zabezpečenie správnej medikácie je potrené pravidelne kontrolovať čerpacie systémy. Pred začiatkom liečby vyprázdniť napájací systém a naplniť ho medikovanou vodou.
 

Liek sa môže dávkovať priamo do hlavnej nádrže alebo dávkovacou pumpou.
Denné množstvo (ml) lieku Enroxil 100 mg/ml perorálna suspenzia sa vypočíta na základe vzorca: Celkový počet kusov hydiny x priemerná živá hmotnosť v kg x 0,1 = Celkový objem (ml) na deň.