Endovelle 2 mg tbl (blis.Al/PVC/PVDC-kalendár.bal.) 3x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 32,22 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,82 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 29,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 2,82 € (0,0 %) 29,40 € (0,0 %)
06/24 2,82 € (0,0 %) 29,40 € (0,0 %)
05/24 2,82 € (0,0 %) 29,40 € (0,0 %)
04/24 2,82 € 29,40 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. END, GYN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Endovelle 2 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0159/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1561D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Endovelle 2 mg tablety tbl 3x28x2 mg (blis.Al/PVC/PVDC-kalendár.bal.)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ako liečivo hormón gestagén: dienogest. Je určený na liečbu endometriózy (bolestivé príznaky vyvolané premiestneným tkanivom výstelky maternice).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Ženy a dievčatá po 1. menštruácii
Užíva sa 1 tableta denne bez ohľadu bez akejkoľvek prestávky. 
Liečbu možno začať v ktorýkoľvek deň menštruačného cyklu. Tablety sa musia užívať kontinuálne bez ohľadu na vaginálne krvácanie. Ak sa užívanie balenia ukončí, užívanie z ďalšieho balenia sa má začať bez prerušenia.

Vynechanie dávky
V prípade vynechania tabliet, vracania a/alebo hnačky (ak sa vyskytnú v priebehu 3-4 hodín po užití tablety) sa môže účinnosť lieku znížiť.
V prípade vynechania 1 tablety alebo viacerých tabliet má žena užiť len 1 tabletu hneď ako si spomenie a potom má pokračovať nasledujúci deň v jej obvyklom čase.
Tableta neabsorbovaná v dôsledku vracania alebo hnačky sa má takisto nahradiť 1 tabletou. 

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň najlepšie v rovnakom čase, prehltnú sa a podľa potreby sa zapíjajú malým množstvom tekutiny. Tabletu možno užívať s jedlom alebo bez jedla. Nezapíjať ľubovníkovým čajom.

Upozornenie

Pred nasadením lieku je potrebné ukončiť používanie akejkoľvek hormonálnej antikoncepcie. 
Liek sa nesmie podávať tehotným ženám, pretože počas tehotenstva nie je potrebné liečiť endometriózu.
Počas dojčenia je potrebné rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo sa zdržať liečby, po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby matky.
Liek nie je indikovaný u detí pred prvou menštruáciou a v geriatrickej populácii.
Liek je kontraindikovaný pri prítomných alebo prekonaných závažných ochoreniach pečene.
Liek nepôsobí ako antikoncepcia. Ak je používanie antikoncepcie potrebné, majú sa používať nehormonálne metódy antikoncepcie (napr. bariérová metóda).
U väčšiny liečených pacientok sa objavujú zmeny v cykle menštruačného krvácania.
V prípade dlhodobej imobilizácie sa odporúča prerušiť používanie (v prípade elektívneho chirurgického výkonu minimálne 4 týždne pred výkonom) a pokračovať v liečbe nie skôr ako 2 týždne po kompletnej remobilizácii.
U pacientok so zvýšeným rizikom osteoporózy sa má pred začiatkom liečby týmto liekom vykonať starostlivé zhodnotenie pomeru rizika k prínosu.
Počas užívania sa nesmú používať rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).
Ženy s tendenciou k chloazme by sa počas užívania prípravku nemali vystavovať pôsobeniu slnka alebo ultrafialového žiarenia.
Môžu sa vyskytnúť fotosenzitívne reakcie (frekvencia menej časté).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú častejšie počas prvých mesiacov po začatí užívania Endovelle a zvyčajne pri pokračovaní užívania vymiznú. Môžete spozorovať aj zmeny vo vašom cykle krvácania, ako je špinenie, neprav ... viac >

Účinné látky

dienogest

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24