Emegar 2 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 48,42 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 48,42 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/21 0,00 € (0,0 %) 48,42 € (0,0 %)
06/21 0,00 € (0,0 %) 48,42 € (0,0 %)
05/21 0,00 € (0,0 %) 48,42 € (0,0 %)
04/21 0,00 € 48,42 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, ONK, HEM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Emegar 2 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
20/0330/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35799
Názov produktu podľa ŠÚKL
Emegar 2 mg tbl flm 10x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty 5-HT3 receptorov, alebo antiemetiká (lieky proti vracaniu). Liek sa používa na prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania (nutkania na vracanie) vyvolaných ďalšou liečbou, ako je napríklad chemoterapia alebo rádioterapia pri nádorovom ochorení.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Podáva sa 1 mg 2x denne alebo 2 mg 1x denne počas jedného týždňa po rádioterapii alebo chemoterapii. Prvá dávka granisetrónu sa má podať v priebehu 1 hodiny pred začatím liečby. Používa sa súčasné podanie dexametazónu v dávkach až do 20 mg 1x denne, perorálne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou.

Upozornenie

Z preventívnych dôvodov sa odporúča vyhnúť sa užívaniu granisetrónu počastehotenstva a dojčenia.
U detí sa použitie lieku neodporúča, bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola stanovená.
U pacientov s poškodenou funkciou pečene je potrebná opatrnosť.
Liek môže predlžovať QT interval a spôsobovať (najčatejšie v kombinácii s ďalšími sérotonergnými liekmi) sérotonínový syndróm.
Liek obsahuje laktózu a sodík.
Uchovávať v pôvodnom obale.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak spozorujete niektorý z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte lekára:
alergické reakcie (anafylaxia). Prejavy môžu zahŕňať opuch hrdla, tváre, pier, úst a problémy s dýchaním alebo prehĺtaní ... viac >

Účinné látky

granisetrón

Indikačná skupina

20 - Antiemetiká, antikinetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60