Elonva 100 mikrogramov injekčný roztok sol inj 100 µg (striek.inj.skl.napl.) 1x0,5 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Elonva 100 mikrogramov injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/609/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86703
Názov produktu podľa ŠÚKL
Elonva 100 mikrogramov injekčný roztok sol inj 1x0,5 ml/100 µg (striek.inj.skl.napl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na podporu otehotnenia u žien podstupujúcich liečbu neplodnosti, ako je in vitro oplodnenie (IVF). IVF zahŕňa odber vajíčok z vaječníkov, ich oplodnenie v laboratóriu a prenos embryí do maternice o niekoľko dní neskôr. Liek spôsobuje rast a dozrievanie niekoľkých folikulov v rovnakom čase kontrolovanou stimuláciou vaječníkov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liečba injekciou sa má začať pod dohľadom lekára, môže ju podať zdravotnícky pracovník (napríklad zdravotná sestra), po dôkladnom poučení pacientka sama alebo jej partner. Injekcia sa aplikuje jednorázovo subkutánne do kožnej riasy tesne pod pupkom. Ženám s telesnou hmotnosťou ≤ 60 kilogramov sa má podať jednorazová dávka 100 mikrogramov. Ženám s telesnou hmotnosťou > 60 kilogramov sa má podať jednorazová dávka 150 mikrogramov. Počas prvých 7 dní po podaní injekcie sa nesmiete použiť (rekombinantný) folikulo- stimulačný hormón ((rec)FSH). Liek uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C – 8°C), prípadne do 25°C počas obdobia nie dlhšie ako 1 mesiac.

 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Jedna z možných komplikácií liečby gonadotropnými hormónmi, ako je Elonva, je nežiaduca nadmerná stimulácia vaječníkov. Riziko tejto komplikácie možno znížiť pozorným sledov ... viac >

Účinné látky

korifolitropín alfa

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36