ELIGARD 45 mg plv iol 1x45 mg+1x solv. (striek.inj.napl."A" s PP viečkom+striek.inj.napl."B"+ihla) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 335,29 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 335,29 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 0,00 € (0,0 %) 335,29 € (0,0 %)
06/19 0,00 € (0,0 %) 335,29 € (0,0 %)
05/19 0,00 € (0,0 %) 335,29 € (0,0 %)
04/19 0,00 € 335,29 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO, ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ELIGARD 45 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0473/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46793
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eligard 45 mg plv iol 1x45 mg+1x solv. (striek.inj.napl."A" s PP viečkom+striek.inj.napl."B"+ihla)
Aplikačná forma
PLV IOL - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Eligard sa používa na liečbu pokročilej hormonálne závislej rakoviny prostaty u dospelých mužov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Eligard 45 mg sa podáva ako jednorazová podkožná injekcia každých 6 mesiacov. Injektovaný roztok vytvára pevný liekový depot a zabezpečuje kontinuálne uvoľňovanie leuprorelíniumacetátu počas šesťmesačného obdobia. Zvyčajne platí, že terapia pokročilého karcinómu prostaty Eligardom 45 mg je dlhodobá a liečba sa nemá ukončiť, ak dôjde k remisii alebo zlepšeniu.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky pozorované počas liečby Eligardom sú spôsobené prevažne špecifickým pôsobením liečiva leuprorelíniumacetát, a to zvýšením a znížením hladiny určitých hormónov.
Najčastejšie opisovan ... viac >

Účinné látky

leuprorelín

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24