Egzysta 75 mg cps dur (blis.PVC/PVDC/Al) 1x56 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Egzysta 75 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0356/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5870B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Egzysta 75 mg cps dur 56x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú u dospelých na liečbu:

  • epilepsie (parciálne záchvaty s alebo bez sekundárnej generalizácie),
  • neuropatickej bolesti (dlhotrvajúcej bolesti vyvolanej poškodením nervov),
  • generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD = Generalised Anxiety Disorder) 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Rozsah dávkovania je 150 - 600 mg denne, podáva sa rozdelene v 2 alebo 3 dávkach. 

Neuropatická bolesť:
Liečbu možno začať dávkou 150 mg denne, ktorá sa podáva rozdelená v 2 alebo 3 dávkach. Dávku možno zvýšiť po 3 - 7-dňovom intervale na 300 mg denne a ak je to potrebné, až na maximálnu dávku 600 mg denne po ďalšom 7-dňovom intervale.

Epilepsia:
Liečbu možno začať dávkou 150 mg denne, ktorá sa podáva rozdelená v 2 alebo 3 dávkach. Dávku možno zvýšiť po 1 týždni na 300 mg denne. Maximálnu dennú dávku 600 mg možno dosiahnuť po ďalšom týždni. 
Liek sa nemá užívať samostatne, ale musí sa vždy používať v kombinácii s liečbou s inými antiepileptikami.

Generalizovaná úzkostná porucha:
Potreba liečby sa musí pravidelne opakovane posúdiť. Liečbu pregabalínom možno začať dávkou 150 mg denne. Dávku možno zvýšiť po 1 týždni na 300 mg denne. Po ďalšom týždni možno dávku zvýšiť na 450 mg denne. Maximálnu dennú dávku 600 mg možno dosiahnuť po ďalšom týždni.

Prerušenie liečby:
Odporúča sa vysadzovať liek postupne počas minimálne 1 týždňa bez ohľadu na indikáciu.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s poruchou funkcie obličiek musí byť zníženie dávok stanovené individuálne podľa klírensu kreatinínu, viď Tabuľka 1 v SPC, časť 4.2. U pacientov podstupujúcich hemodialýzu je potrebné dennú dávku upraviť podľa renálnych funkcií.

Staršie osoby (vo veku nad 65 rokov):
Pacienti môžu vyžadovať zníženie dávky pregabalínu z dôvodu zníženej renálnej funkcie (pozri pacienti s poruchou funkcie obličiek).

Spôsob použitia

Kapsuly sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla. Užívajú sa vcelku a zapijú sa vodou. Liek sa užíva pravidelne každý deň vždy v rovnakom čase.

Upozornenie

Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu.
Liek sa má užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch (ak prínos pre matku jednoznačne preváži potenciálne riziko pre plod).
Ak je liečba nutná, je potrebné ukončiť dojčenie.
Bezpečnosť a účinnosť lieku sa u detí mladších ako 12 rokov a u dospievajúcich (vo veku 12 - 17 rokov) nestanovovala.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Liek môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.

Odporúča sa nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

pregabalín

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30