Dysport 500 U plv ino (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 219,41 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 26,32 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 193,09 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 26,32 € (0,0 %) 193,09 € (0,0 %)
05/24 26,32 € (0,0 %) 193,09 € (0,0 %)
04/24 26,32 € (0,0 %) 193,09 € (0,0 %)
03/24 26,32 € 193,09 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. OPH, NEU
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dysport 500 U
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
63/0060/91-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28992
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dysport 500 U plv ino 1x500 U (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLV INO - Prášok na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje toxín produkovaný baktériou Clostridium botulinum. Toxín pôsobí tak, že zastavuje sťahovanie svalov. Toto pomáha znižovať abnormálne svalové sťahy známe ako spazmy (kŕče). Liek sa používa:

 • u dospelých na liečbu svalového spazmu:
  • okolo očí (blefarospazmus)
  • na tvári (hemifaciálny spazmus)
  • v oblasti krku a ramien (spastická torticollis)
  • hyperfunkčnej línie na tvári
  • horných končatín
 • u dospelých na liečbu nadmerného potenia v podpazuší (ťažká primárna axillárna hyperhidróza rezistentná na konzervatívnu liečbu).
 • n u dospelých na liečbu symptómov spasticity, ktorá ovplyvňuje členkový kĺb (mimovoľný svalový spazmus nohy, ktorý môže spôsobiť poškodenie funkcie nohy) po mozgovej príhode alebo po traumatickom poškodení mozgu.
 • u detí od dvoch rokov na liečbu spazmu dolnej končatiny u detí s detskou mozgovou obrnou (dynamická deformita nohy v zmysle pes equinus)

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku majú komplexný charakter a závisia od viacerých faktorov. Tieto informácie je preto vhodné čerpať v neskrátenej forme priamo zo zdrojového dokumentu.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom  SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Prášok na injekčný roztok je určený na na rekonštitúciu a následne na intramuskulárnu (i.m.) injekčnú aplikáciu. Stredná časť veka (gumová zátka), ktorá je vystavená vplyvu vzduchu, sa musí bezprostredne pred prepichnutím gumovej zátky očistiť alkoholom. Odporúčajú sa ihly veľkosti 23 alebo 25 G /gauge/.
Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, na podanie a likvidáciu injekčných liekoviek, viď SPC, časť 4.2 a 6.6. 

Upozornenie

Liek majú podávať len školení lekári.
Liek má byť použitý počas tehotenstva iba pokiaľ prínos prevýši akékoľvek potenciálne riziko pre plod.
Počas dojčenia sa neodporúča liek používať.
Pri liečbe spasticity súvisiacej s detskou mozgovou obrnou sa má liek použiť iba u detí starších ako 2 roky. Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí v ďaľších indikáciach nebola stanovená (pozri SPC, časť 4.2.). 
U pacientov liečených terapeutickými dávkami sa môže vyskytnúť nadmerná svalová slabosť.
Liek má byť použitý len na liečbu jedného pacienta.
Liek obsahuje malé množstvo albumínu. Riziko prenosu vírusovej infekcie po použití ľudskej krvi alebo prípravkov z krvi sa nemôže vylúčiť s absolútnou istotou.
Existuje potenciálne riziko svalovej slabosti alebo poruchy zraku, ktorá, pokiaľ sa vyskytne, môže dočasne narušiť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.
Pretože neboli vykonané štúdie inkompatibility, nesmie sa tento liek miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC, časť 4.2.
Neotvorené injekčné liekovky musia byť skladované v chladničke pri teplotách 2°C až 8°C. Liek nemá byť zmrazený.
Liek sa musí uchovávať v chladničke na pracovisku, kde sa aplikujú injekcie, a nemá sa dávať pacientovi k skladovaniu doma. 
Nariedený liek sa môže uchovávať v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C 24 hodín pred použitím.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite kontaktujte svojho lekára:
- ak pocítite po injekcii Dysportu 500 U problémy s prehĺtaním, rečou alebo dýchaním
- ak budete mať ťažkosti s dýchaním sprevádzané opuchom alebo bez opuc ... viac >

Účinné látky

botulotoxín typ A

Indikačná skupina

63 - Myorelaxanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24