DUTAMED 0,5 mg cps mol (blis.PVC/PVDC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 38,40 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,19 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 33,21 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/23 5,19 € (0,0 %) 33,21 € (0,0 %)
01/23 5,19 € (0,0 %) 33,21 € (0,0 %)
12/22 5,19 € (0,0 %) 33,21 € (0,0 %)
11/22 5,19 € 33,21 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DUTAMED 0,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0132/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3805B
Názov produktu podľa ŠÚKL
DUTAMED 0,5 mg cps mol 90x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS MOL - Mäkká kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo dutasterid, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory enzýmu 5‑alfa‑reduktázy. Používa sa na liečbu mužov, ktorí majú zväčšenú predstojnú žľazu (benígnu hyperpláziu prostaty) ‑ nerakovinové zväčšenie predstojnej žľazy, ktoré je spôsobené prílišnou tvorbou hormónu nazývaného dihydrotestosterón.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Tento liek možno podávať samotný alebo v kombinácii s alfablokátorom tamsulozínom (0,4 mg) (pozri SPC, časti 4.4, 4.8 a 5.1).

Dospelí (vrátane starších osôb): 1 kapsula (0,5 mg dutasteridu) 1x denne
Liečba je dlhodobá. Zlepšenie môže byť pozorované v ranom štádiu, ale môže trvať aj 6 mesiacov alebo dlhšie, kým sa dosiahne odpoveď na liečbu.

Spôsob použitia

Kapsuly sa majú prehĺtať celé, nesmú sa žuť alebo otvárať, nakoľko kontakt s obsahom kapsuly môže mať za následok podráždenie orofaryngeálnej sliznice. Kapsuly sa môžu užiť s jedlom alebo bez jedla. 

Dutasterid sa absorbuje cez kožu, preto sa ženy, deti a dospievajúci musia vyhnúť kontaktu s kapsulami s vytekajúcim obsahom. Ak dôjde ku kontaktu s kapsulami s vytekajúcim obsahom, postihnutá oblasť sa musí okamžite umyť mydlom a vodou.

Upozornenie

Použitie lieku je kontraindikované u žien. Ženy, ktoré sú tehotné (alebo ktoré môžu byť tehotné) nemajú byť vystavené kontaktu s liekom, ani so spermiami muža, ktorý užíva tento liek. Nesmú manipulovať s presakujúcimi kapsulami. Liek môže narušiť vývin dieťaťa mužského pohlavia. Riziko existuje hlavne v priebehu prvých 16 týždňoch tehotenstva. 
Liek môže mať vplyv na vlastnosti spermy (zníženie počtu spermií, objem spermy a motilitu spermií). Možnosť zníženej mužskej plodnosti nie je možné vylúčiť.
Liek je kontraindikovaný detí a dospievajúcich.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je použitie dutasteridu kontraindikované. U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene je potrebná opatrnosť.
Liek obsahuje sójový lecitín.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Alergické reakcie
Prejavy alergických reakcií môžu zahŕňať:
kožnú vyrážku (ktorá môže svrbieť), žihľavku (podobnú popŕhleniu žihľavou), opuch očných viečok, tváre, pier, rúk alebo nôh.
Ak sa u vá ... viac >

Účinné látky

dutasterid

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36