Duloxetine Zentiva 60 mg cps end (blis. PCTFE/PVC/Al) 1x28 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Duloxetine Zentiva 60 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1028/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5789B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Duloxetine Zentiva 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly cps end 28x60 mg (blis. PCTFE/PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS END - Tvrdá gastrorezistentná kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo duloxetín, ktorý zvyšuje hladiny sérotonínu a noradrenalínu v nervovom systéme. Liek sa používa na liečbu:

  • depresie
  • generalizovanej úzkostnej poruchy
  • diabetickej neuropatickej bolesti

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 20. 7. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Veľká depresívna porucha:
Počiatočná a odporúčaná udržiavacia dávka je 60 mg 1x denne. Odpoveď na liečbu sa spravidla objaví po 2-4 týždňoch.
Po konsolidácii antidepresívnej odpovede na liečbu sa odporúča v liečbe pokračovať ešte niekoľko mesiacov, aby sa zabránilo relapsu. U pacientov odpovedajúcich na liečbu duloxetínom a s históriou opakujúcich sa depresívnych epizód treba zvážiť ďalšiu dlhodobú liečbu dávkou 60-120 mg/deň.

Generalizovaná úzkostná porucha:
Odporúčaná počiatočná dávka je 30 mg 1x denne. Pri nedostatočnej odpovedi sa má dávka zvýšiť na 60 mg, čo je zvyčajná udržiavacia dávka.
U pacientov, ktorí trpia tiež veľkou depresívnou poruchou, počiatočná a udržiavacia dávka je 60 mg 1x denne.
U pacientov s nedostatočnou odpoveďou na 60 mg sa môže zvážiť zvýšenie dávky až na 90 mg alebo 120 mg. Dávka sa má zvyšovať podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Po konsolidácii odpovede na liečbu sa odporúča v liečbe pokračovať ešte niekoľko mesiacov, aby sa zabránilo relapsu.

Diabetická periférna neuropatická bolesť:
Počiatočná a odporúčaná udržiavacia dávka je 60 mg 1x denne.
U pacientov, ktorí nedostatočne reagujú na dávku 60 mg, môže byť potrebná vyššia dávka (maximálne 120 mg).
Odpoveď na liečbu sa má vyhodnocovať po 2 mesiacoch liečby. Prínos liečby je potrebné pravidelne prehodnocovať (minimálne každé 3 mesiace).

Dĺžku liečby určuje lekár.
Ukončenie liečby:
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu vysadeniu. Dávka sa má znižovať postupne aspoň počas 1-2 týždňov, aby sa znížilo riziko symptómov z vysadenia.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže užívať nezávisle od jedla (užitie s jedlom alebo tesne po jedle môže spomaliť nástup účinku).

Upozornenie

Počas tehotenstva sa má liek užívať len vtedy, ak potenciálny prínos liečby prevýši možné riziko pre plod.
V období dojčenia sa liek neodporúča.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
U pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo so závažným poškodením obličiek sa liek nesmie používať.
Začatie liečby liekom je kontraindikované u pacientov s nekontrolovanou hypertenziou, pre potenciálne riziko vzniku hypertenznej krízy.
Podávanie lieku spolu s neselektívnymi ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (iMAO) je kontraindikované. 
Užívanie lieku môže súvisieť s útlmom a závratom. V prípade, že sa vyskytne útlm alebo závrat, pacient sa má vyvarovať vedeniu vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby sa nemá súčasne používať ľubovník bodkovaný a prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný.
Počas užívania lieku je pri konzumácii alkoholu potrebná mimoriadna opatrnosť.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie (menej častý nežiaduci účinok, frekvencia ≥ 1/1 000 až < 1/100).
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú však zvyčajne mierne až stredne závažné a často po niekoľkých týždňoch vymiznú.
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):
bolesť hlavy, pocit ospalosti; po ... viac >

Účinné látky

duloxetín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24