Dulasolan 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly cps end (blis.) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,31 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,25 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,06 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,25 € (0,0 %) 6,06 € (0,0 %)
07/24 0,25 € (0,0 %) 6,06 € (0,0 %)
06/24 0,25 € (0,0 %) 6,06 € (0,0 %)
05/24 0,25 € 6,06 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU, DIA, AGG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dulasolan 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0376/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6105B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dulasolan 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly cps end 30x60 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)
Aplikačná forma
CPS END - Tvrdá gastrorezistentná kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo duloxetín, zvyšuje hladinu sérotonínu a noradrenalínu v nervovom systéme. Liek sa používa u dospelých na liečbu:

  • depresie,
  • generalizovanej úzkostnej poruchy (chronický pocit úzkosti alebo nervozity),
  • diabetickej neuropatickej bolesti.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 3. 6. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Veľká depresívna porucha:
Počiatočná a odporúčaná udržiavacia dávka je 60 mg 1x denne. Odpoveď na liečbu sa spravidla objaví po 2-4 týždňoch.
Po konsolidácii antidepresívnej odpovede na liečbu sa odporúča v liečbe pokračovať ešte niekoľko mesiacov, aby sa zabránilo relapsu. U pacientov odpovedajúcich na liečbu duloxetínom a s históriou opakujúcich sa depresívnych epizód treba zvážiť ďalšiu dlhodobú liečbu dávkou 60-120 mg/deň.

Generalizovaná úzkostná porucha:
Odporúčaná počiatočná dávka je 30 mg 1x denne. Pri nedostatočnej odpovedi sa má dávka zvýšiť na 60 mg, čo je zvyčajná udržiavacia dávka.
U pacientov, ktorí trpia tiež veľkou depresívnou poruchou, počiatočná a udržiavacia dávka je 60 mg 1x denne.
U pacientov s nedostatočnou odpoveďou na 60 mg sa môže zvážiť zvýšenie dávky až na 90 mg alebo 120 mg. Dávka sa má zvyšovať podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Po konsolidácii odpovede na liečbu sa odporúča v liečbe pokračovať ešte niekoľko mesiacov, aby sa zabránilo relapsu.

Diabetická periférna neuropatická bolesť:
Počiatočná a odporúčaná udržiavacia dávka je 60 mg 1x denne.
U pacientov, ktorí nedostatočne reagujú na dávku 60 mg, môže byť potrebná vyššia dávka.
Odpoveď na liečbu sa má vyhodnocovať po dvoch mesiacoch liečby. Prínos liečby je potrebné pravidelne prehodnocovať (minimálne každé 3 mesiace).

Ukončenie liečby:
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu vysadeniu. Dávka sa má znižovať postupne aspoň počas 1-2 týždňov, aby sa znížilo riziko symptómov z vysadenia.
Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú 1x denne (najlepšie v rovnakom čase), vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže užívať nezávisle od jedla.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa má liek užívať len vtedy, ak potenciálny prínos liečby prevýši možné riziko pre plod.
V období dojčenia sa liek neodporúča.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
U pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo so závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa liek nesmie používať.
Užívanie lieku môže súvisieť s útlmom a závratom. V prípade, že sa vyskytne útlm alebo závrat, pacient sa má vyvarovať vedeniu vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby sa nemá súčasne používať ľubovník bodkovaný a prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný.
Počas užívania lieku je pri konzumácii alkoholu potrebná mimoriadna opatrnosť.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie (menej častý nežiaduci účinok, frekvencia ≥ 1/1 000 až < 1/100).
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú však zvyčajne mierne až stredne závažné a často po niekoľkých týždňoch vymiznú.
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
- bolesť hlavy, pocit ospalo ... viac >

Účinné látky

duloxetín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36