Kategorizačné údaje
Maximálna cena 17,51 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 12,89 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 12,89 € (0,0 %) 4,62 € (0,0 %)
08/22 12,89 € (0,0 %) 4,62 € (0,0 %)
07/22 12,89 € (0,0 %) 4,62 € (0,0 %)
06/22 12,89 € 4,62 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Duac Gel
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0085/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90140
Názov produktu podľa ŠÚKL
Duac Gel gel der 1x30 g (tuba Al)
Aplikačná forma
GEL DER - Dermálny gél

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: klindamycín a benzoylperoxid. Patrí do skupiny liekov známych ako lieky proti akné. Používa sa na liečbu ľahkých až stredne ťažkých foriem akné na pokožke.

  • Klindamycín je antibiotikum, ktoré bráni rozmnožovaniu baktérií, ktoré sa podieľajú na vzniku akné.
  • Benzoylperoxid znižuje výskyt čiernych a bielych komedónov (uhrov). Taktiež usmrcuje baktérie, ktoré sa podieľajú na vzniku akné.
     

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 17. 12. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 rokov a starší):
Liek sa nanáša 1x denne večer pred spaním na celú postihnutú plochu.

Trvanie liečby:
Dĺžku používania určuje lekár. Liečba nemá presiahnuť 12 týždňov nepretržitého používania. Môže trvať 2 až 5 týždňov, kým sa prejaví účinok lieku.

Spôsob použitia

Liek je určený na vonkajšie dermálne použitie.
Liek sa nanáša v tenkej vrstve večer pred spaním na vopred očistenú a osušenú pokožku. Po nanesení je potrebné umyť si ruky. Ak sa gél do pokožky ľahko nevstrebáva, bolo aplikované priveľké množstvo. Má sa zamedziť kontaktu gélu s ústami, očami, perami, inými sliznicami alebo s miestami, na ktorých je pokožka podráždená alebo porušená.

Upozornenie

Liek môže byť predpísaný tehotným alebo dojčiacim ženám až po starostlivom zhodnotení prínosu a rizika.
Ak sa liek používa počas dojčenia, nemá sa aplikovať na oblasť prsníkov, aby sa zabránilo jeho náhodnému požitiu dieťaťom.
Liek sa neodporúča používať u detí do veku 12 rokov.
Počas liečby sa nemajú používať horské slnká a treba sa vyhnúť úmyselnému a dlhotrvajúcemu vystavovaniu sa slnku alebo ho treba minimalizovať. Pokiaľ nie je možné vyhnúť sa silnému slnečnému žiareniu, majú sa používať prípravky na opaľovanie a nosiť ochranný odev. Ak má pacient popáleninu od slnka, pred použitím lieku musí byť vyliečená.
Uchovávať v chladničke. Po prvom otvorení uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Použiteľnosť po 1. otvorení je 2 mesiace.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte používať Duac Gel a bezodkladne vyhľadajte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete potrebovať naliehavé lekárske ošetrenie:
prejavy alergi ... viac >

Účinné látky

benzoylperoxid, klindamycín

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36