Pregrippal sol por (fľ. skl. hnedá) 1x50 ml

Mohlo by vás zaujímať

Pregrippal
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
94/0545/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80250
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pregrippal sol por 1x50 ml (fľ. skl. hnedá)
Aplikačná forma
SOL POR - Perorálny roztok
Cena: od 4,55 €

Popis a určenie

Rastlinný liek je určený na krátkodobú prevenciu a liečbu prechladnutia.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospievajúci nad 12 rokov, dospelí a starší pacienti:
Užíva sa 55 kvapiek (2,75 ml) 3-4x denne.

Liečba sa má začať pri prvých príznakoch nachladnutia. Ak príznaky ochorenia pretrvávajú viac ako 10 dní, zhoršia sa alebo sa objaví vysoká teplota, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom.

Spôsob použitia

Perorálny roztok sa užíva nezriedený alebo rozpustený v studenom nápoji. Po užití roztoku sa odporúča vypiť pohár vody. Podávanie je nezávislé od doby stravovania.

Upozornenie

Užívanie lieku v tehotenstve a pri dojčení sa z dôvodu chýbajúcich dostatočných údajov neodporúča, iba ak ho odporučí lekár.
Používanie u detí vo veku do 12 rokov sa neodporúča kvôli nedostatočným údajom.
Užívanie sa neodporúča v prípadoch pokročilého štádia systémových porúch, pri autoimunitných ochoreniach, imunodeficienciách, imunosupresii a ochoreniach bielych krviniek.
U pacientov s atopiou je možné riziko závažných hypersenzitívnych reakcií. 
Tento liek obsahuje 186 mg etanolu (alkohol) v každom ml, čo zodpovedá 188 mg/g.
Prítomnosť alkoholu v lieku je potrebné zobrať do úvahy pri obsluhe strojov a schopnosti viesť vozidlo.
Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú zoradené do nasledovných skupín podľa častosti ich výskytu:
veľmi časté:
môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
časté:
môžu postihovať menej 1 z 10 osôb
menej časté: ... viac >

Účinné látky

echinacea purpurová (Echinacea purpurea)

Indikačná skupina

94 - Fytofarmaká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36